Garance nejnižší ceny!

PRÁVO CESTUJÍCÍHO NA ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD CESTY


V případě, že chce cestující změnit nebo zrušit rezervaci provedenou na jeho žádost, musí to učinit písemně (e-mailem, poštou nebo faxem). Za změnu se považuje změna počtu osob nebo data počátku a/nebo konce využívání služby nejpozději 30 dní před počátkem využívání služeb. První změna rezervace bude pokud je to možné provedena bezplatně. Za každou další změnu rezervace budou účtovány poplatky za změnu ve výši 15 EUR za změnu. V případě, že změna rezervace není možná, a cestující kvůli tomu zruší potvrzenou rezervaci, postupuje se podle níže uvedených podmínek zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna uvnitř 30 dní před počátkem rezervace a během užívání rezervace se považuje za zrušení rezervace.
V případě fixně potvrzené rezervace hotelového ubytování, datum obdržení písemného zrušení představuje základ pro vyúčtování stornovacích poplatků následovně:

1. Za zrušení rezervace do 30 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 15% z celkové ceny rezervace, nejméně 15 Eur.

2. Za zrušení rezervace od 29-22 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 30% z celkové ceny rezervace.

3. Za zrušení rezervace od 21-15 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 40% z celkové ceny rezervace.

4. Za zrušení rezervace od 14 do 8 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 80% z celkové ceny rezervace.

5. Za zrušení rezervace od 7 do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.

6. Za zrušení rezervace po výjezdu, nebo pokud se cestující nedostaví do rezervovaného ubytování se účtuje 100% částky z celkové ceny rezervace.

Za každé zrušení rezervace agentura účtuje 25 Eur manipulační poplatek.
Pokud cestující musí zrušit rezervaci uvnitř 7 dní před počátkem služeb, nabízí mu agentura možnost. aby našel nového Cestujícího/uživatele pro stejnou rezervaci pokud je to možné (toto závisí i na konečném poskytovateli služeb). V tom případě agentura účtuje pouze skutečné výdaje způsobené záměnou Cestujících. Nový uživatel rezervace přebírá všechny závazky z těchto Všeobecných podmínek.

Pokud cestující do rezervovaného ubytování nedorazí do půlnoci v den počátku služeb a neohlásil se agentuře nebo poskytovateli služeb, považuje se rezervace za zrušenou, a poplatky za zrušení se účtují podle výše uvedeného. Pokud skutečně vzniklé výdaje za zrušení převyšují výše uvedené poplatky, vyhrazuje si agentura právo na vyúčtování skutečně vzniklých nákladů.

Agentura nenahrazuje cestujícímu výdaje vzniklé kolem získání cestovních dokladů nebo víz spojených s rezervací, kterou cestující ruší.

Úhradou rezervace klient potvrzuje, že se v celosti seznámil se všemi charakteristikami a podmínkami, s nimiž se vybraná ubytovací jednotka nabízí. Uskutečněním platby za rezervaci se vše, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, stává právně závazným tak pro klienta i pro Cestovní kancelář.

STORNO PRONÁJMU AUTOMOBILU

V případě stornování pevně potvrzené rezervace pronájmu automobilu se platí storno poplatky dle následujícího:
Pro zrušení Uniline d.o.o. zálohy zaplacene poplatky jako potvrzení rezervace.


CANCELLATION OF THE RESERVATION WITH TRAVEL CANCELLATION INSURANCE


Applies only if the guest bought "Travel cancellation insurance".
In this case "General terms" of Allianz Travel insurance are valid.
Here are the articles that refer to "Travel cancellation insurance":

Sum insured


Article 41


1. The sum insured equals the price of the travel agreed and paid by the Insured at a travel agency in respect of which he/she has concluded an insurance contract with the Insurer.

Scope of the Insurer’s liability


Article 42


1. The Insurer shall pay 90% of the amount charged to the Insured by the travel agency in accordance with the provisions concerning cancellation which are contained in the terms and conditions of the travel agreement.

2. The Insurer shall indemnify the costs of travel cancellation if the trip in question has been cancelled because of any of the following events affecting the Insured him/herself or any risk person:
   a) death
   b) sudden acute illness which requires an urgent medical care;
   c) accident involving a severe bodily injury;
   d) pregnancy disorders;
   e) intolerance of vaccination which the Insured was obliged to take according to valid legal regulations of the country of destination;
   f) losses of and/or damages to property caused by fire, natural disaster or deliberate criminal act of a third party;
   g) military exercise.

3. Risk persons within the meaning of these Terms and Conditions are:
   - spouse or co-resident common-law spouse,
   - children,
   - parents,
   - siblings,
   - grandparents of the Insured or of the Insured’s spouse or co-resident common-law spouse only in the case of occurrence of the event referred to in Article 42, paragraph 2, item (a) (death).


Notification of insured event


Article 43/


1. The Insured is obliged within 3 (three) working days of occurrence of any reason for travel cancellation as specified in Article 41 of these Terms and Conditions to cancel the trip at the travel agency with which he/she has entered into the travel agreement.

2. If the Insured had to cancel the contracted or commenced trip for any of the reasons specified in Article 42 of these Terms and Conditions, he/she is obliged to inform the Insurer thereof in writing within 15 days, at the latest, from the date of occurrence of the reason for cancellation.

Article 44


1. The Insured is obliged, within 30 days, at the latest, of the date when the trip should commence according to the original plan, submit to the Insurer a claim along with the following documents:
   a) original insurance policy;
   b) payment slip and travel agreement whereby he/she confirms that the travel has been paid for;
   c) a written certificate of the travel cancellation by the travel agency; the date of travel cancellation must be shown clearly and explicitly, and in the case of termination of a trip that has already commenced, the date and place of cancellation of the trip must be specified;
   d) written statement by the travel agency showing the amount that has been charged to the Insured because of cancellation or termination of the trip;
   e) if a trip is cancelled or terminated because of illness, bodily injury, pregnancy or intolerance of a vaccine, the Insured must submit to the Insurer the complete medical documentation relating to the illness, injury, pregnancy and vaccination, which is associated with the Insured’s inability to travel, as well as a sick-leave report or the employer’s certificate on the use of paid holiday in that period, if the Insured is employed;
   f) if a trip is cancelled or terminated because of death, the Insured or Beneficiary must submit to the Insurer the death certificate or an extract from the Register of deaths;
   g) if a trip is cancelled or terminated because of a loss of and/or damage to property or military exercise, the Insured must submit to the Insurer a certificate of the competent authority.

These Terms and Conditions shall be applied from 1 July 2006.

Download travel insurance terms download
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Souhlasím s tím, nezobrazovat znovu tuto zprávu.