Gwarancja najlepszej ceny!

PRAWO PODRÓŻNEGO DO ZMIAN I ODWOŁANIA PODRÓŻY


W przypadku, gdy podróżny chce zmienić lub odwołać rezerwację, zgodną z jego zapytaniem, musi tego dokonać w formie pisemnej (e-mailem, pocztą lub faksem). Za zmianę uważa się zmiana liczby osób lub daty początku i/lub końca korzystania usług, najpóźniej na 30 dni przed początkiem korzystania z usług. Pierwsza zmiana rezerwacji, jeżeli jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zostanie załatwiona bezpłatnie. Przy każdej kolejnej zmianie rezerwacji należy pokryć koszty jej dokonania, w wysokości 15 EUR. W przypadku, gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa oraz gdy podróżny z tego powodu odstąpi od potwierdzonej rezerwacji, stosuje się określone poniżej warunki odstąpienia od rezerwacji. Zmiana kwatery oraz każda zmiana na 30 dni przed początkiem rezerwacji i krócej, a także w trakcie samego korzystania z niej, traktuje się jako odwołanie rezerwacji.
W przypadku odwołania potwierdzonej rezerwacji zakwaterowania w hotelu, data przyjęcia pisemnego odwołania stanowi podstawę obliczenia kosztów odwołania, w wysokości:

1. Za odwołanie rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 15% łącznej ceny rezerwacji, minimalnie 15 EUR

2. Za odwołanie rezerwacji od 29 do 22 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 30% łącznej ceny rezerwacji

3. Za odwołanie rezerwacji od 21 do 15 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 40% łącznej ceny rezerwacji

4. Za odwołanie rezerwacji od 14 do 8 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 80% łącznej ceny rezerwacji

5. Za odwołanie rezerwacji od 7 do 0 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 100% łącznej ceny rezerwacji

6. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana już po wyjeździe podróżnego lub, jeżeli nie przyjedzie on do zarezerwowanej kwatery, opłata za odwołanie rezerwacji wynosi 100% łącznej ceny.

Przy każdym odwołaniu rezerwacji agencja pobiera opłatę za koszty manipulacyjne, w wysokości 25 EUR.
Jeżeli podróżny musi odwołać rezerwację w ciągu 7 dni przed początkiem usługi, agencja mu oferuje możliwość znalezienia nowego Podróżnego na tę samą rezerwację, pod warunkiem, że jest to możliwe (decyzja zależy również od wynajmującego obiekt). W tym wypadku agencja doliczy tylko rzeczywiste koszty, spowodowane zamianą Podróżnego. Nowa osoba przejmuje na siebie wszystkie obowiązki, wynikające z niniejszych Ogólnych warunków.

Jeżeli podróżny nie przyjedzie do zarezerwowanej kwatery do północy pierwszego dnia pobytu ani nie zgłosił się do agencji, ani do bezpośredniego organizatora usługi, rezerwację uważa się za odwołaną, a koszty jej odwołania oblicza się według wyżej określonych stawek. Jeżeli rzeczywiste koszty związane z jej odwołaniem są wyższe od wyżej ustalonych kwot, agencja ma prawo do zapłaty za realnie poniesione koszty.

Agencja nie rekompensuje Podróżnemu kosztów związanych z zakupem dokumentów podróży lub wiz, związanych z rezerwacją, którą podróżny odwołuje.

Wpłatą rezerwacji gość potwierdza, że w pełni zapoznał się z wszystkimi cechami kwatery i warunkami, pod którymi określona kwatera jest mu oferowana. Wpłata za rezerwację jednocześnie oznacza, że wszystkie niniejsze Warunki Ogólne prawnie obowiązują zarówno gościa, jak i Agencję.

REZYGNACJA Z WYNAJMU SAMOCHODU

W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji wynajmu samochodu, związane z tym koszty wynoszą:
Rezygnacja z rezerwacji - 20% łącznej ceny rezerwacji.


CANCELLATION OF THE RESERVATION WITH TRAVEL CANCELLATION INSURANCE


Applies only if the guest bought "Travel cancellation insurance".
In this case "General terms" of Allianz Travel insurance are valid.
Here are the articles that refer to "Travel cancellation insurance":

Sum insured


Article 41


1. The sum insured equals the price of the travel agreed and paid by the Insured at a travel agency in respect of which he/she has concluded an insurance contract with the Insurer.

Scope of the Insurer’s liability


Article 42


1. The Insurer shall pay 90% of the amount charged to the Insured by the travel agency in accordance with the provisions concerning cancellation which are contained in the terms and conditions of the travel agreement.

2. The Insurer shall indemnify the costs of travel cancellation if the trip in question has been cancelled because of any of the following events affecting the Insured him/herself or any risk person:
   a) death
   b) sudden acute illness which requires an urgent medical care;
   c) accident involving a severe bodily injury;
   d) pregnancy disorders;
   e) intolerance of vaccination which the Insured was obliged to take according to valid legal regulations of the country of destination;
   f) losses of and/or damages to property caused by fire, natural disaster or deliberate criminal act of a third party;
   g) military exercise.

3. Risk persons within the meaning of these Terms and Conditions are:
   - spouse or co-resident common-law spouse,
   - children,
   - parents,
   - siblings,
   - grandparents of the Insured or of the Insured’s spouse or co-resident common-law spouse only in the case of occurrence of the event referred to in Article 42, paragraph 2, item (a) (death).


Notification of insured event


Article 43/


1. The Insured is obliged within 3 (three) working days of occurrence of any reason for travel cancellation as specified in Article 41 of these Terms and Conditions to cancel the trip at the travel agency with which he/she has entered into the travel agreement.

2. If the Insured had to cancel the contracted or commenced trip for any of the reasons specified in Article 42 of these Terms and Conditions, he/she is obliged to inform the Insurer thereof in writing within 15 days, at the latest, from the date of occurrence of the reason for cancellation.

Article 44


1. The Insured is obliged, within 30 days, at the latest, of the date when the trip should commence according to the original plan, submit to the Insurer a claim along with the following documents:
   a) original insurance policy;
   b) payment slip and travel agreement whereby he/she confirms that the travel has been paid for;
   c) a written certificate of the travel cancellation by the travel agency; the date of travel cancellation must be shown clearly and explicitly, and in the case of termination of a trip that has already commenced, the date and place of cancellation of the trip must be specified;
   d) written statement by the travel agency showing the amount that has been charged to the Insured because of cancellation or termination of the trip;
   e) if a trip is cancelled or terminated because of illness, bodily injury, pregnancy or intolerance of a vaccine, the Insured must submit to the Insurer the complete medical documentation relating to the illness, injury, pregnancy and vaccination, which is associated with the Insured’s inability to travel, as well as a sick-leave report or the employer’s certificate on the use of paid holiday in that period, if the Insured is employed;
   f) if a trip is cancelled or terminated because of death, the Insured or Beneficiary must submit to the Insurer the death certificate or an extract from the Register of deaths;
   g) if a trip is cancelled or terminated because of a loss of and/or damage to property or military exercise, the Insured must submit to the Insurer a certificate of the competent authority.

These Terms and Conditions shall be applied from 1 July 2006.

Download travel insurance terms download
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Zgadzam się, nie pokazuj więcej tego komunikatu.