Garance nejnižší ceny!
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UBYTOVÁNÍ


1. OBSAH VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UBYTOVÁNÍ

Všeobecné podmínky poskytování služeb ubytování jsou součástí smlouvy mezi firmou Uniline d.o.o. jako organizátora cestování nebo výhradního zprostředkovatele a cestujícího, který přijímá nabídnuté a vybrané turistické aranžmá. Vše, co je uvedeno ve všeobecných podmínkách představuje právní závazek jak pro hosta tak pro firmu Uniline d.o.o. Všeobecné podmínky cestování jsou zveřejněny na internetových stránkách firmy Uniline d.o.o.

Firma Uniline d.o.o. se zavazuje podniknout veškerá opatření s cílem přesného a kvalitního informování svých zákazníků. Všechny informace, údaje a fotografie spojené s ubytovacími kapacitami, Uniline d.o.o. získal od konečného poskytovatele služeb. Ačkoliv jsou všechny informace prověřeny zaměstnanci Uniline d.o.o., nepřebírá Uniline d.o.o. odpovědnost za chyby, nedopatření a zpoždění v aktualizaci této nebo jakékoliv jiné části webu.

2. KATEGORIZACE A POPIS SLUŽEB

Nabídnuté ubytovací jednotky jsou popsány podle úřední kategorizace místní turistické organizace v době vydání pracovního povolení.

Standardy ubytování, stravování, služeb aj. jednotlivých míst a zemí jsou různé a nejsou srovnatelné. Informace, které cestující získá na prodejních místech, nezavazují firmu Uniline d.o.o. ve větší míře než informace zveřejněné na našich internetových stránkách nebo v katalogu a jiných tištěných materiálech agentury.

Jestliže si cestující výslovně nedohodl pokoj/apartmán se zvláštními vlastnostmi, přijme jakýkoliv úředně registrovaný pokoj/apartmán v dotyčném objektu, popsaný v katalogu a ceníku. Pokud je to možné, bude se firma Uniline d.o.o. snažit vyhovět dalším požadavkům cestujícího na ubytování (komfort, orientace pokoje, poschodí apod.), ale nemůže zaručit splnění takovýchto požadavků.

3. OBSAH A CENA UBYTOVÁNÍ

Ceny služeb jsou uvedeny na každé ubytovací jednotce a zahrnují ty služby, které jsou popsány v ubytovací jednotce z rezervace.

Zvláštní služby jsou služby, které poskytuje ubytovací jednotka, ale nejsou zahrnuty v ceně, a proto je cestující platí zvlášť. Zvláštní služby se musí žádat při přihlášení, doplácí se k ceně služeb ubytování a jsou zahrnuty do závěrečného vyúčtování.

Fakultativní služby jsou služby, které poskytuje firma Uniline d.o.o. a nejsou spojeny s nabídkou pronajaté ubytovací jednotky.

Ceny ubytovacích jednotek jsou uvedené v Eurech, účtují se v KUNÁCH podle středního kurzu NBH v den provedení vyúčtování - úhrady. Firma Uniline d.o.o. si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen ubytování za strany poskytovatelů služeb.

4. OZNÁMENÍ REZERVACE

Oznámení rezervace se posílá elektronickou cestou vyplněním k tomu určeného formuláře dostupného na webových stránkách Uniline d.o.o. V oznámení je cestující povinen uvést své přesné údaje, které se tomto formuláři pro rezervaci požadují, a které se vztahují na cestujícího jakož i na osoby, které přihlašuje k zájezdu. Firma Uniline d.o.o. nepřebírá odpovědnost za pravdivost údajů uvedených cestujícím při oznámení rezervace. V případě nepravdivosti údajů si firma Uniline d.o.o. vyhrazuje právo na změnu ceny a doplatek rozdílu v ceně na místě.

5. REZERVACE A PLACENÍ

Dotazy a rezervace ubytování se přijímají elektronickou a telefonní cestou, písemně nebo osobně v pobočce agentury.
Při provádění rezervace cestující potvrzuje, že byl seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování, které předem pečlivě prostudoval, a že s nimi v úplnosti souhlasí. Tímto způsobem se vše, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, stává právním závazkem jak pro cestujícího tak pro agenturu. Agentura dává rezervujícímu k dispozici odpovídající propagační materiály nebo program v tištěné nebo elektronické formě, předkládá mu všechny relevantní informace v souvislosti s cestováním, a předává mu nebo ho odkazuje na všeobecné podmínky cestování, které jsou součástí této smlouvy a nabízí mu balíček cestovního pojištění a pojištění storna. Při rezervaci je cestující povinen uvést všechny údaje, které vyžaduje postup rezervace. Rezervace je platná po zaplacení hosta, každé jiné potvrzení ústní nebo písemné nemá platnost jako rezervace. Za rezervaci služeb je třeba zaplatit akontaci ve výši 30% z celkové ceny, a zbytek částky se platí nejpozději 21 dní před počátkem využívání služeb.
Pokud do data příjezdu zbývá méně než 21 den, platí se povinně 100% z ceny služby ubytování po schválení dotazu. Placení je možné provést na devizový nebo na žirový účet Uniline d.o.o. nebo způsobem platby on-line kreditní kartou. Koupě služeb cestou prostředků dálkové komunikace diktováním čísla své kreditní karty se považuje za úplný souhlas cestujícího s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Platby bankovním převodem ze zahraničí musejí být provedeny nejpozději pět dní před příjezdem hosta a z Chorvatska nejpozději tři dny před příjezdem hosta.

Po obdržení celkové částky za vybranou službu bude cestujícímu poslán voucher s přesně uvedenými, domluvenými a zaplacenými službami. Voucher slouží jako důkaz o provedené rezervaci služeb. Cestující je povinen předat voucher při příjezdu do ubytovacího objektu, a na základě voucheru mu budou poskytnuty rezervované služby. Pokud do rezervované ubytovací jednotky přijede více osob než je uvedeno v cestovních dokumentech (voucher), má poskytovatel služeb právo odepřít ubytování neohlášeným cestujícím nebo přijmout všechny cestující s doplatkem neohlášených cestujících na místě.

Zaplacením rezervace cestující potvrzuje, že byl v úplnosti seznámen se všemi charakteristikami a podmínkami, za kterých mu byla určitá ubytovací jednotka nabídnuta. Zaplacením rezervace cestující potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb ubytování a potvrzuje, že mu bylo v rámci těchto podmínek nabídnuto cestovní pojištění. Samým aktem zaplacení rezervace se vše, co je uvedeno v těchto Všeobecných podmínkách, stává právním závazkem jak pro cestujícího tak pro firmu Uniline d.o.o.

Poznámka pre platby kreditnou kartou – všetky platby prebiehajú v chorvátskych kunách. Presná suma, ktorá je odúčtovaná z kreditnej karty cestujúceho, sa získa prepočtom na chorvátske kuny podľa stredného devízneho kurzu chorvátskej národnej banky platného v deň autorizácie kreditnej karty. Pri odúčtovaní z kreditnej karty sa táto suma prevedie na domácu valutu cestujúceho podľa platného kurzového lístka príslušnej finančnej inštitúcie. Pri tomto prevode môže vzniknúť určitý rozdiel v hodnote v porovnaní s originálnou cenou zverejnenou na internetovej stránke agentúry.

6. PRÁVO FIRMY UNILINE d.o.o. NA ZMĚNY A VÝPOVĚĎ

Firma Uniline d.o.o. se zavazuje zajistit cestujícímu ubytování v pronajatých kapacitách v rezervovaném termínu, kromě případů mimořádných okolností (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, sanitární poruchy, živelné katastrofy, intervence nadřízených orgánů apod.)

Firma Uniline d.o.o. může navrhnout změny rezervovaného ubytování nebo zrušit pronajaté ubytovací kapacity zcela nebo částečně, pokud před nebo v době trvání dovolené vzniknou mimořádné okolnosti, kterým se nelze vyhnout ani je odstranit, a které kdyby vznikly v době zveřejnění a prodeje programu by byly oprávněným důvodem pro firmu Uniline d.o.o. nezveřejnit nabídku a nepřijímat oznámení a potvrzení pronájmu předmětných ubytovacích kapacit.

Pokud host zaplatí rezervaci, kterou Uniline d.o.o. nemůže splnit (on-line nebo podle chybné nabídky), nabízí se hostu alternativa.

Pokud má firma Uniline d.o.o. možnost nabídnout cestujícímu alternativu, může se změna rezervovaného ubytování provést výhradně se souhlasem cestujícího. Nabídnutá alternativa musí být stejné nebo vyšší kvality než byla kvalita rezervovaného ubytování. Pokud host přijme alternativu a pokud je dražší, je povinen zaplatit rozdíl (Uniline d.o.o. nese náklady do 10% s výjimkou paket aranžmá, LAST MINUTE NABÍDEK, ubytování podle principu NO NAME HOTEL a FORTUNA systému a ostatních zvláštních nabídek FORMULE ROULETTE), pokud je nabízená alternativa levnější, Uniline d.o.o. hostu vrací rozdíl.

Firma Uniline d.o.o. je povinna všechny své cestující, kteří zaplacením potvrdili svůj příjezd, informovat o změně rezervace nebo o výpovědi okamžitě po vzniku mimořádných okolností, a při nemožnosti nalezení alternativního ubytování jim vrátit nerealizovanou částku sníženou o administrativní výdaje agentury.

7. PRÁVO CESTUJÍCÍHO NA ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD CESTY

V případě, že chce cestující změnit nebo zrušit rezervaci provedenou na jeho žádost, musí to učinit písemně (e-mailem, poštou nebo faxem). Za změnu se považuje změna počtu osob nebo data počátku a/nebo konce využívání služby nejpozději 30 dní před počátkem využívání služeb. První změna rezervace bude pokud je to možné provedena bezplatně. Za každou další změnu rezervace budou účtovány poplatky za změnu ve výši 15 EUR za změnu. V případě, že změna rezervace není možná, a cestující kvůli tomu zruší potvrzenou rezervaci, postupuje se podle níže uvedených podmínek zrušení rezervace. Změna ubytovací jednotky a každá změna uvnitř 30 dní před počátkem rezervace a během užívání rezervace se považuje za zrušení rezervace.
V případě fixně potvrzené rezervace hotelového ubytování, datum obdržení písemného zrušení představuje základ pro vyúčtování stornovacích poplatků následovně:

1. Za zrušení rezervace do 30 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 15% z celkové ceny rezervace, nejméně 15 Eur.

2. Za zrušení rezervace od 29-22 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 30% z celkové ceny rezervace.

3. Za zrušení rezervace od 21-15 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 40% z celkové ceny rezervace.

4. Za zrušení rezervace od 14 do 8 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 80% z celkové ceny rezervace.

5. Za zrušení rezervace od 7 do 0 dnů před počátkem užívání služeb se účtuje 100% z celkové ceny rezervace.

6. Za zrušení rezervace po výjezdu, nebo pokud se cestující nedostaví do rezervovaného ubytování se účtuje 100% částky z celkové ceny rezervace.

Za každé zrušení rezervace agentura účtuje 25 Eur manipulační poplatek.
Pokud cestující musí zrušit rezervaci uvnitř 7 dní před počátkem služeb, nabízí mu agentura možnost. aby našel nového Cestujícího/uživatele pro stejnou rezervaci pokud je to možné (toto závisí i na konečném poskytovateli služeb). V tom případě agentura účtuje pouze skutečné výdaje způsobené záměnou Cestujících. Nový uživatel rezervace přebírá všechny závazky z těchto Všeobecných podmínek.

Pokud cestující do rezervovaného ubytování nedorazí do půlnoci v den počátku služeb a neohlásil se agentuře nebo poskytovateli služeb, považuje se rezervace za zrušenou, a poplatky za zrušení se účtují podle výše uvedeného. Pokud skutečně vzniklé výdaje za zrušení převyšují výše uvedené poplatky, vyhrazuje si agentura právo na vyúčtování skutečně vzniklých nákladů.

Agentura nenahrazuje cestujícímu výdaje vzniklé kolem získání cestovních dokladů nebo víz spojených s rezervací, kterou cestující ruší.

STORNO PRONÁJMU AUTOMOBILU

V případě stornování pevně potvrzené rezervace pronájmu automobilu se platí storno poplatky dle následujícího:
Pro zrušení Uniline d.o.o. zálohy zaplacene poplatky jako potvrzení rezervace.

8. POVINNOSTI FIRMY UNILINE d.o.o.

Firma Uniline d.o.o. je povinna starat se o vykonávání služeb jakož i o výběr vykonavatelů služeb s pozorností dobrého hospodáře a pečovat o práva a zájmy cestujících v souladu s dobrými zvyky v turizmu.

Firma Uniline d.o.o. je povinna zajistit, aby byly cestujícímu poskytnuty všechny zakoupené služby a proto cestujícímu zodpovídá za možné nevykonání zakoupených služeb nebo části služeb.

Firma Uniline d.o.o. vylučuje jakoukoliv odpovědnost v případě změn a nevykonání služeb způsobených vyšší mocí, kvůli zpoždění dopravních prostředků za které dopravce neodpovídá podle pozitivních předpisů a mezinárodních konvencí. V těchto případech cestující hradí všechny dodatečné výdaje.

9. POVINNOSTI CESTUJÍCÍHO

Cestující je povinen:

  • mít platné cestovní dokumenty. Výdaje za ztrátu nebo krádež dokladů během cesty nese cestující.
  • dodržovat celní a devizní předpisy Chorvatské republiky, jakož i států, ve kterých pobývá během cesty.
  • dodržovat domácí řád v pronajaté ubytovací jednotce a spolupracovat s poskytovateli služeb v dobrém úmyslu.
  • při příjezdu do pronajaté ubytovací jednotky předložit poskytovateli služeb voucher s přesně uvedeným počtem osob a druhem služeb, které jim musejí být poskytnuty
V případech nedodržení těchto povinností nese cestující výdaje a odpovídá za způsobenou škodu. Potvrzením rezervace se cestující zavazuje, že pokud způsobí jakékoliv poškození, zaplatí poskytovateli na místě způsobenou škodu.

10. ZAVAZADLA

Zavazadla se převážejí na riziko cestujících, a proto se doporučuje pojištění zavazadel u pojišťovny.

Firma Uniline d.o.o. neodpovídá za zničená nebo ztracená zavazadla, ani za krádež zavazadel nebo cenností v ubytovací jednotce. Oznámení o poškozených nebo ztracených zavazadlech cestující podává poskytovateli služby a příslušné policejní stanici.

11. POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY

Pokud cestující při rezervaci předpokládá, že by kvůli určitým situacím musel zrušit zájezd, doporučuje agentura uzavření pojistné smlouvy pojištění storna. Pojištění storna se nemůže zaplatit dodatečně, nýbrž pouze při přihlášení k zájezdu. Výše pojistného se vypočítává v závislosti na hodnotě zájezdu a podle ceníku pojišťovny, s níž má Agentura uzavřenou smlouvu.

Pokud Cestující nemá uzavřené pojištění storna a musí zrušit cestu a má potvrzení o jedné z výše uvedených nepředvídaných překážek, vyhrazuje si agentura právo výplaty podle pravidel uvedených v článku 7. této Smlouvy. Zaplacením pojistného za pojištění storna Cestující všechny své pohledávky přenáší na pojišťovací společnost, jejíž smlouvu o pojištění storna vlastní a agentura se zavazuje cestujícímu zajistit veškerou dokumentaci potřebnou pro realizaci pohledávek cestujícího vůči pojišťovací společnosti, vztahující se k rezervaci. Všechny ostatní pojistné podmínky se nacházejí na pojistné smlouvě a každému cestujícímu doporučujeme, aby si je osobně pročetl.

12. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Ceny zájezdu nezahrnují «balíček» cestovního pojištění: pojištění nešťastné události nebo nemoci z cestování, pojištění poškození a ztráty zavazadel jakož i dobrovolné zdravotní pojištění.

Podepsáním Smlouvy o cestování, jejíž součástí jsou i tyto Podmínky se považuje, že byly cestujícím nabídnuta a doporučena dodatečná pojištění uvedená v předchozím odstavci. V případě, že cestující vyžaduje uvedená pojištění, může je uzavřít přímo u jednoho z pojistitelů nebo v agentuře, přičemž agentura působí pouze jako zprostředkovatel. Doporučujeme pozorně prostudovat pojišťovací podmínky před uzavřením.

13. ŘEŠENÍ NÁMITEK

Každý cestující - držitel smlouvy má právo na vznesení námitek pro nevykonané dojednané služby. Pokud jsou služby z nabídky nekvalitně vykonané může cestující vyžadovat poměrné odškodnění tak, že podá písemnou námitku. Každý cestující má právo na vznesení námitek pro nevykonání zaplacených služeb. Každý cestující - držitel potvrzené rezervace podává námitku zvlášť.

Cestující je povinen v den příjezdu ihned u představitele poskytovatele služeb (recepčního nebo vlastníka ubytování apod.) reklamovat neodpovídající služby a informovat o tom firmu Uniline d.o.o. nebo jejich oprávněného představitele. Cestující je povinen nejdříve informovat poskytovatele služeb a pokusit se s ním nalézt uspokojující řešení. Cestující je povinen spolupracovat s poskytovatelem služeb a agenturou v dobrém úmyslu tak, aby byly odstraněny příčiny námitky. Pokud Cestující na místě přijme nabízené řešení námitky, které odpovídá zaplacené službě, není agentura povinna brát ohled na pozdější námitky.

Pokud ani po zásahu na místě nebyl problém odstraněn, nejpozději 8 dní po návratu z dovolené je cestující povinen poslat písemnou námitku společně s doprovodnými dokumenty a fotografiemi, které dokazují základ námitky, agentuře e-mailem nebo poštou na její adresu. Agentura vezme v úvahu pouze zcela zdokumentované stížnosti přijaté ve lhůtě 8 dní po skončení rezervace.

Dokud rozhodovací řízení trvá, a to celkem nejvýše 14, respektive 28 dní po vznesení námitky, cestující se neodvolatelně vzdává prostřednictví jakékoliv jiné osoby, arbitráže UHPP nebo jiné instituce, jakož i poskytování informací médiím. Stejně tak se v této době cestující vzdává práva na žalobu.

Nejvyšší náhrada za námitku může dosáhnout výši reklamované části služeb, ale nemůže zahrnovat již využité služby ani celkovou výši služeb. Tímto se vylučuje právo cestujícího na náhradu ideální škody. Agentura se nemůže považovat za odpovědnou za eventuální klimatické podmínky, čistotu a teplotu moře v destinacích a všechny ostatní podobné situace a události, které mohou způsobit nespokojenost cestujících a netýkají se přímo kvalit rezervované ubytovací jednotky (např. špatné počasí, špatně upravené pláže, velká vzdálenost veřejných pláží od ubytování, velké dopravní zácpy, krádež nebo poškození majetku apod.)

Firma Uniline d.o.o. nepřijímá reklamace na aranžmá za zvláště snížené ceny tzv. LAST MINUTE NABÍDEK, ubytování podle principu NO NAME HOTELU a FORTUNA systému a ostatní zvláštní nabídky FORMULE ROULETTE.

NOTICE OF COMPLAINT SUBMISSION

14. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

Cestující a agentura se budou snažit o vyřešení eventuálních sporů o aplikaci této Smlouvy dohodou, v opačném případě se podrobují rozhodnutí příslušného Obecního soudu v Pule a směrodatné bude Chorvatské právo.

Údaje získané prostřednictvím rezervačního formuláře jsou považovány za osobní údaje a podléhají ochraně, kterou stanovují předpisy Chorvatské republiky. Potvrzením rezervace potvrzujete, že údaje uvedené ve formuláři jsou pravdivé a přesné a že jste seznámeni s účelem jejich shromažďování a zpracování.

By submitting his/her personal data the customer hereby confirms that he/she is willing to let Uniline d.o.o. and associated brands use that data in promotional purposes like (and not only) newsletter advertising and any other promotional campaigns Uniline d.o.o. might think would suite the customer.

Pula, 24.05.2017.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Souhlasím s tím, nezobrazovat znovu tuto zprávu.