Garance nejnižší ceny!
search results
Příjezd:
Odjezd:

Užitečné informace

U

Všeobecné informace o Chorvatsku

Cestovní doklady

Platný pas nebo jiný identifikační doklad, uznávaný mezinárodní dohodou; u některých států i občanský průkaz (doklad, kterým se dokazuje identita a občanství nositele). Informace: diplomatická zastoupení a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací Chorvatské republiky

Celní předpisy

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou přizpůsobeny normám zemí Evropské unie, ale předměty pro osobní potřebu (nekomerční) se mohou dovážet bez cla a DPH pouze do hodnoty 300 kun. Dovoz masových a mléčných výrobků a masa bez speciálního veterinárního osvědčení je omezen na 1 kg a dovoz vína je možný pouze do množství 5 litrů. Zahraniční měnu lze volně dovážet a vyvážet; domácí měnu do 15 000 kun, ale poviností je celnici přihlásit převoz hotovosti, (ať zahraničních valut nebo kun), pokud přesahuje hodnotu 40 000 kun. Nerezident může volně dovážet i vyvážet šeky v kunách. Cennější profesní a technické vybavení je třeba přihlásit na hranici.

Zdravotní péče

Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech; zdravotní střediska a lékárny jsou ve všech menších městech. Zahraniční turisté neplatí za lékařskou péči, pokud má Chorvatsko a země z níž přijíždějí uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Zdravotní ošetření (včetně převozu) se poskytuje v nutných případech způsobem a podle předpisů, které jsou platné pro chorvatské pojištěnce. Osoby, které příjíždí ze zemí s nimiž není uzavřena smlouva, výdaje zdravotního ošetření hradí sami.

Svátky a nepracovní dny

1. ledna - Nový rok

6. ledna – Tří králů

Velikonoční neděle a pondělí

1. května - Svátek práce

Boží tělo

22. června - Den boje proti fašismu

25. června - Den státnosti

5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání

15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie

8. října - Den nezávislosti

1. listopadu - Den Všech Svatých

25. a 26. prosince - vánoční svátky

Pracovní doba obchodů a úřadů

Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin a o sobotách a nedělích do 14 hodin; v sezóně i déle. Veřejné služby a úřady mají pracovní dobu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

Pošta a spoje

Pošty jsou ve větších městech otevřeny v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 14 hodin; některé pošty mají dvousměnnou pracovní dobu. Ve větších městech a turistických střediscích jsou hlavní pošty otevřeny i o sobotách a nedělích. Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které se prodávají na poštách a v novinových stáncích. Z jakéhokoliv telefonu lze volat přímo do zahraničí.

Důležitá telefonní čísla

Mezinárodní volací číslo pro Chorvatsko: 385

Záchranná služba: 194

Hasiči: 193

Policie: 192

Pomoc na silnicích: 1987

Národní centrála pro pátrání a záchranu na moři: 195

Společné číslo pro všechny urgentní situace: 112

Všeobecné informace: 18981

Informace o místních a meziměstských telefonních číslec: 11888

Informace o mezinárodních telefonních číslech: 11802

Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 520

Chorvatský autoklub (HAK):+385 1 4640 800

Elektrické napětí městské sítě

220V; frekvence: 50 Hz. Voda ve veřejné vodovodní síti je v celém Chorvatsku pitná.

Ochrana životního prostředí

Ochrana biologické rozmanitosti přírody je v souladu s předpisy EU. Moře chorvatské části Jadranu je mimořádně čisté a podle kritérií EU. V případě znečistění prostředí nebo moře informujte prosím Centrum 112 na telefonní číslo 112, nebo na e-mail adresu dc112@duzs.hr , které je zapojeno do sítě mezinárodních institucí stejné úrovně. Pro další informace o životním prostředí kontaktujte Ministerstvo ochrany životního prostředí, urbáního uspořádání a stavitelství, Správu pro ochranu životního prostředí na telefon +385 1 3782 111.


Back
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Souhlasím s tím, nezobrazovat znovu tuto zprávu.