Záruka najlepšej ceny!

PLATENIE REZERVÁCIÍ


Údaje o platbe v eurách:
Platiteľ: Meno a priezvisko objednávateľa rezervácie s adresou bydliska
Adresát: : Uniline d.o.o. Ulica Bože Gumpca 38, 52100 Pula, Hrvatska
Banka: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Podružnica Pula
Devízový účet: SWIFT: RZBHHR2X, IBAN HR3024840081500154861
Variabilný symbol : zadajte číslo ponuky/rezervácie

Údaje o platbe v kunách (iba z Chorvátska):
Platiteľ: Ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
Adresát: Uniline d.o.o. Ulica Bože Gumpca 38, 52100 Pula, Hrvatska
Banka: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.Podružnica Pula,
Žírový účet: HR3124840081100646084
Variabilný symbol : zadajte číslo ponuky/rezervácie


DYNAMIKA PLATENIA

Potvrdením rezervácie sa klient zaväzuje zaplatiť 30% z celkovej sumy vybranej služby do 24 hodín (nerátajúc soboty, nedele a sviatky), po čom sa rezervácia stáva platnou. Zostávajúcich 70% je klient povinný zaplatiť najmenej 21 dní pred svojím príchodom.
Ak sa Váš príchod uskutoční o menej ako 21 dní, potrebné je pre potvrdenie rezervácie uhradiť celú sumu v lehote 24 hodín.


SPÔSOB PLATENIA

KREDITNOU KARTOU
Pre platby cez internet používame PBZ Payment Gateway servis, ktorý predstavuje najmodernejšiu technológiu ochrany pred zneužívaním, ako je bezpečnostný protokol Secure Socket Layer (SSL) s najmenej 128 bitovým šifrovaním údajov, ako aj ďalšie technológie a bezpečnostné postupy, v súlade s najvyššími súčasnými štandardmi. Sprostredkovanie dôverných informácií medzi systémom, ktorý vykonáva online platby a autorizačnými centrami kartového platobného styku sa vykonáva prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (VPN), dokonale chránenej voči neautorizovanému prístupu. Súkromné údaje o Vašej kreditnej karte sa sprístupňujú online, priamo autorizačnému centru.

Conversion statement
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


BANKOVOU POUKÁŽKOU
Ak si želáte zaplatiť Vašu rezerváciu bankovou poukážkou, je potrebné uhradiť počas 24 hodín od on-line rezervácie či prijatia ponuky od nášho operátora uvedenú sumu, a zaslať spoločnosti Uniline d.o.o. ihneď po zaplatení potvrdenie o vykonanej platbe, a to emailom alebo faxom, v opačnom prípade nie je spoločnosť Uniline d.o.o. povinná vykonať rezerváciu služby. Spoločnosť Uniline d.o.o. nenesie zodpovednosť za rezervácie nerealizované z dôvodu oneskorenia doručenia potvrdenia o vykonanej úhrade, trvajúceho viac ako stanovených 24 hodín od realizácie úhrady. Všetky bankové výdavky znáša zákazník (preto na bankovej poukážke musí v políčku “opcija troška" zapísať OUR). Všetky rezervácie, ktoré nie sú uhradené v celej výške, budú pokladané za neplatné.
Úhrada bankovou poukážkou zo zahraničia nie je možná v prípade, že je čas zostávajúci do Vášho príchodu kratší ako 5 dní, a úhrada bankovou poukážkou z Chorvátskej republiky je možná iba v prípade, ak čas je zostávajúci do Vášho príchodu dlhší ako 3 dni.

We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Súhlasím s tým, nezobrazovať znova túto správu.