Záruka najlepšej ceny!
search results
Dátum príchodu:
Dátum odchodu:

Užitočné informácie

U

Všeobecné informácie o Chorvátsku

Cestovné doklady

Platný cestovný pas alebo nejaký iný doklad určený na preukázanie totožnosti, uznaný medzinárodnou dohodou, pre niektoré štáty môže byť takýmto dokladom aj občiansky preukaz, ktorým sa preukazuje totožnosť a štátna príslušnosť držiteľa dokladu. Informácie: Diplomatické zastupiteľstvá a konzulárne úrady Chorvátskej republiky v zahraničí alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych integrácií Chorvátskej republiky

Colné ustanovenia

Colné ustanovenia Chorvátskej republiky sú zosúladené so štandardmi štátov krajín Európskej únie, ale dovoz predmetov nekomerčného charakteru pre osobnú potrebu je oslobodený od platenia cla a DPH len do výšky 300 kn. Dovoz mäsových a mliečnych výrobkov bez špeciálnej veterinárnej prehliadky a medu je ohraničený na 1 kg a dovoz vína je možný len do 5 litrov. Cudzia mena sa voľne dováža a vyváža; domáca mena do 15.000 kn, ale platí povinnosť prihlásiť na colnici každú hotovosť (v akejkoľvek mene), ktorej hodnota presahuje 40.000 kn. Hodnotnejšie profesionálne a technické zariadenia a prístroje je potrebné prihlásiť na hranici. Cudzí štátni príslušníci majú pri výstupe z krajiny nárok na vrátenie dane za tovar zakúpený v hodnote väčšej než 500 kún na základe preukázania potvrdenia - tlačiva "Porezni ček" - Daňový šek (Tax cheque). Nerezidenti môžu voľne dovážať a vyvážať šeky v kunách.

Colné ustanovenia

Nemocnice a kliniky sa nachádzajú vo všetkých väčších mestách a ambulancie, ako aj lekárne, vo všetkých menších mestách. Zahraniční turisti neplatia za lekárske služby len v tom prípade, ak medzi Chorvátskom a krajinou, odkiaľ prichádzajú, bola podpísaná dohoda o zdravotnom poistení. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (zahŕňajúce i prevoz) sa riadi podľa zákonov, ktoré platia pre chorvátskych poistencov. Výdavky za zdravotnícke služby pre tých, ktorí prichádzajú z krajín, s ktorými táto konvencia podpísaná nebola, uhrádza priamo osoba, ktorej boli takéto služby poskytnuté podľa platného cenníka. Pre pacientov v ohrození života je zabezpečená rýchla preprava vzduchom (vrtuľníkom) a po mori (glizérom).

Sviatky - dni pracovného pokoja

1. januára - Nový rok

6. januára - Zjavenie Pána, Traja králi

Veľkonočná nedeľa a pondelok

1. mája - Sviatok práce

15. júna - Božie telo

22. júna - Deň protifašistického odboja

25. júna - Deň štátnosti

5. augusta - Deň víťazstva a vlasteneckého vďakyvzdania

15. augusta - Nanebovzatie Panny Márie

8. októbra - Deň nezávislosti

1. novembra - Sviatok všetkých svätých

25. a 26. decembra - Vianočné sviatky

Pracovná doba obchodov a úradné hodiny úradov a verejných služieb

Väčšina obchodov a predajní má v pracovných dňoch otvorené od 8. do 20. hodiny, v sobotu a v nedeľu do 14. -15. hodiny, počas sezóny i dlhšie. Úradné hodiny verejných služieb a úradov sú od 8. do 16. hodiny od pondelka do piatku.

Pošta a telekomunikácie

Úradné hodiny poštových úradov sú v pracovných dňoch od 7. do 19. hodiny; v menších mestách od 7. do 14. hodiny a niektoré pracujú i na zmeny. Vo väčších mestách a turistických strediskách sú službukonajúce pošty otvorené aj v sobotu a v nedeľu. Všetky verejné telefónne automaty fungujú len s použitím telefónnej karty, ktorú možno kúpiť na poštách a v novinových stánkoch. Z ktoréhokoľvek verejného telefónneho automatu je možné dovolať sa priamo do zahraničia.

Dôležité telefónne čísla

Medzinárodná predvoľba do Chorvátska: 385

Rýchla lekárska pomoc: 194

Hasiči: 193

Polícia: 192

Pomoc motoristom na cestách: 1987

Národné stredisko pátrania a záchrany na mori: 9155

Jednotné číslo pre všetky urgentné situácie: 112

Všeobecné informácie: 981

Informácie o medzinárodných telefónnych číslach: 902

Predpoveď počasia a situácia na cestách: 060 520 520

Chorvátsky automobilový klub (HAK): +385 1 4640 800

Informácie o miestnych a medzimestských telefónnych číslach: 988

Elektrické napätie mestskej siete

220V a frekvencia 50Hz. Voda z vodovodu je pitná na celom území Chorvátska.


Back
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Súhlasím s tým, nezobrazovať znova túto správu.