Záruka najlepšej ceny!

PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ZMENU A VYPOVEDANIE


V prípade, že si zákazník želá zmeniť či vypovedať rezerváciu vykonanú na základe jeho žiadosti, musí tak urobiť písomne (e-mailom, poštou alebo faxom). Za zmenu sa pokladá zmena počtu osôb, či dátumu začiatku, alebo ukončenia využívania služieb najneskôr 30 dní pred začatím využívania služieb. Prvá zmena rezervácie, ak je táto možná bez dodatočných výdavkov, sa vykonáva bezplatne. Za každú nasledujúcu zmenu rezervácie sa účtuje suma 15 euro. V prípade, že zmena rezervácie nie je možná, v dôsledku čoho zákazník odstúpi od potvrdenej rezervácie, postupuje sa v súlade s dole uvedenými podmienkami vypovedania rezervácie. Zmena ubytovacej jednotky a každá ďalšia zmena v čase 30 dní pred začatím termínu využívania rezervácie, ako aj počas využívania ubytovacích služieb, sa pokladá za vypovedanie rezervácie.V prípade vypovedania pevne potvrdenej rezervácie hotelového ubytovania (turistické osady, kempy) , predstavuje základ pre výpočet stornovacích zrážok dátum prijatia písomnej výpovede ubytovania. Tieto tarify sú nasledovné:

1. Za zrušenie rezervácie do 21 dní pred začiatkom konzumácie služieb - BEZPLATNÉ ZRUŠENIE

2. Za vypovedanie rezervácie v termíne 20-15 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 50% z celkovej ceny rezervácie.

3. Za vypovedanie rezervácie od 14 do 8 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 80% z celkovej ceny rezervácie.

4. Za vypovedanie rezervácie od 7 do 0 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 100% z celkovej ceny rezervácie.

5. Za vypovedanie rezervácie po príchode do ubytovacej jednotky, či ak sa zákazník nedostaví do rezervovaného ubytovacieho zariadenia sa účtuje suma 100% z celkovej ceny rezervácie.

6. Tieto storno podmienky sa nevzťahujú na lyžiarske dohody.V prípade vypovedania pevne potvrdenej rezervácie (súkromné ubytovanie), predstavuje základ pre výpočet stornovacích zrážok dátum prijatia písomnej výpovede ubytovania. Tieto tarify sú nasledovné:

1. Za zrušenie rezervácie do 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb - sa účtuje suma 15% z celkovej ceny rezervácie.

2. Za vypovedanie rezervácie v termíne 29-22 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 30% z celkovej ceny rezervácie.

3. Za vypovedanie rezervácie od 21 do 15 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 40% z celkovej ceny rezervácie.

4. Za vypovedanie rezervácie od 14 do 8 dní pred začatím plynutia termínu rezervácie sa účtuje suma 80% z celkovej ceny rezervácie.

5. Za vypovedanie rezervácie po príchode do ubytovacej jednotky (od 78-0 dní) , či ak sa zákazník nedostaví do rezervovaného ubytovacieho zariadenia sa účtuje suma 100% z celkovej ceny rezervácie.

6. Tieto storno podmienky sa nevzťahujú na lyžiarske dohody.Za každé vypovedanie rezervácie si agentúra účtuje 25 eur manipulačných poplatkov. začatím plynutia poskytovaných služieb, ponúkne mu agentúra možnosť nájsť si iného užívateľa jeho rezervácie, ak je to možné (toto závisí aj od finálneho poskytovateľa služieb, ktorým je zväčša prenajímateľ). V takomto prípade si agentúra zaúčtuje iba skutočné náklady vzniknuté výmenou zákazníkov. Nový užívateľ rezervácie preberá na seba všetky záväzky vyplývajúce z týchto Všeobecných podmienok.

Pokiaľ zákazník nedorazí do svojej ubytovacej jednotky do polnoci v deň začiatku svojho rezervovaného pobytu, a neohlási sa agentúre či poskytovateľovi služby, jeho rezervácia sa pokladá za vypovedanú a náklady vypovedania sa účtujú podľa vyššie uvedených taríf. Ak sú reálne vzniknuté náklady vyššie než horeuvedené náklady, agentúra si vyhradzuje právo zaúčtovať si v plnej výške reálne vzniknuté náklady.

Agentúra neuhrádza zákazníkovi výdavky, ktoré mu vznikli pri vybavovaní víz, či cestovných dokladov, spojených s vypovedanou rezerváciou ubytovania.

Úhradou rezervácie klient potvrdzuje, že sa v celosti oboznámil so všetkými charakteristikami a podmienkami, s ktorými sa vybraná ubytovacia jednotka ponúka. Uskutočnením platby za rezerváciu sa všetko, čo je uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, stáva právne záväzným tak pre klienta, ako aj pre Cestovnú kanceláriu.

ZRUŠENIE PRENÁJMU AUTOMOBILU

V prípade zrušenia záväzne potvrdenej rezervácie prenájmu automobilu výdavky spojené so zrušením sú nasledovné:
Za zrušenie rezervácie 20 % z celkovej ceny rezervácie.


CANCELLATION OF THE RESERVATION WITH TRAVEL CANCELLATION INSURANCE


Applies only if the guest bought "Travel cancellation insurance".
In this case "General terms" of Allianz Travel insurance are valid.
Here are the articles that refer to "Travel cancellation insurance":

TRAVEL CANCELLATION INSURANCE

Sum insured

Article 33
The sum insured equals the price of the travel agreed upon and paid by the Insured in respect of which he/she has concluded an insurance contract with the Insurer.

Scope of the Insurer's liability

Article 34
(1) If the Insured cancels the contracted trip due to unforeseen obstacles or obstacles which could not have been prevented or avoided by the Insured, and which may have arisen between the time of the conclusion of the contract concerning the trip and the commencement of the trip, or if for these reasons the Insured is forced to interrupt a trip which has already commenced, providing that he had not used more than 50% of the planned trip, the Insurer shall indemnify the costs of travel cancellation if the trip in question has been cancelled because of any of the following events:

a) sudden acute illness (except for mental illness) which requires urgent medical care; pregnancy disorders; death or severe bodily injury of the Insured, the Insured's spouse or co-resident common-law spouse, children, parents, siblings, or persons entrusted to the Insured's care;

b) the intolerance to vaccination which the Insured was obliged to take according to valid legal regulations of the country of destination;

c) greater damage to the property of the Insured caused by a natural disaster, fire or a deliberate criminal act of a third party;

d) military exercise;

e) theft or total damage to the vehicle of the Insured, if he/she is travelling by this vehicle.

Indemnity

Article 35
(1) In the case of occurrence of an insured event the Insurer is liable to pay the indemnity in the amount of 90% of the price of the trip agreed upon and paid for by the Insured.

(2) If the trip is cancelled prior to the planned commencement of the trip, the Insurer shall indemnify the full amount of the already paid premium for the remaining unused coverage as it is agreed upon in the travel insurance contract which stipulates the indemnity in the event of travel cancellation.

Notification of the insured event

Article 36
(1) The Insured is obliged to within 3 (three) working days of the occurrence of any reason for travel cancellation as specified in Article 34 of these Terms and Conditions cancel the trip at the travel agency with which he/she has entered into the travel agreement or to cancel the arrangements with the provider of accommodation and transport during the trip in question.br>
(2) If the Insured has to cancel the agreed upon or commenced trip for any of the reasons specified in Article 34 of these Terms and Conditions, he/she is obliged to inform the Insurer thereof in writing at the latest within 15 working days from the date of the occurrence of the reason for the cancellation. br>
Article 37
(1) The Insured is obliged, within 30 days of the date when the trip should have commenced according to the original plan at the latest, to submit to the Insurer a claim along with the following documents:

a) the original insurance policy;

b) a payment slip and travel contract whereby he/she confirms that the travel has been paid for;

c) a written certificate of the travel cancellation by the travel agency or the provider of accommodation and/or transportation services, on which the date of travel cancellation must be shown clearly and explicitly, and in the case of the termination of a trip which has already commenced, the date and place of the termination of the trip must be specified;

d) a written statement by the travel agency or the provider of the accommodation and/or transportation services showing the amount that has been charged to the Insured because of the cancellation or termination of the trip;

e) if a trip is cancelled or terminated because of illness, bodily injury, pregnancy or intolerance of a vaccine, the Insured must submit to the Insurer the complete medical documentation relating to the illness, injury, pregnancy and vaccination, which is related to the Insured’s inability to travel, as well as a sick-leave report or the employer’s certificate on the use of a paid holiday in that period if the Insured is employed;

f) if a trip is cancelled or terminated because of death, the Insured or the Beneficiary must submit to the Insurer the death certificate or an extract from the Register of deaths;

g) if a trip is cancelled or terminated because of a loss of and/or damage to property or a military exercise, the Insured must submit to the Insurer a certificate of the competent authority.

Final provisions

Article 38
The contract concerning personal travel health insurance, personal travel accident insurance, liability insurance, luggage insurance and travel cancellation insurance shall also be subject to other mandatory provisions of the Civil Obligations Act, and to dispositional provisions where the issues to which they relate are not regulated otherwise hereunder. In case of discrepancies between hereby noted and agreed wordings of subject policy in Croatian language and the English translation, the Croatian policy wordings will prevail.

Applicable since 3rd of December 2013

Download travel insurance terms download
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Súhlasím s tým, nezobrazovať znova túto správu.