Gwarancja najlepszej ceny!

PRAWO PODRÓŻNEGO DO ZMIAN I ODWOŁANIA PODRÓŻY


W przypadku, gdy podróżny chce zmienić lub odwołać rezerwację, zgodną z jego zapytaniem, musi tego dokonać w formie pisemnej (e-mailem, pocztą lub faksem). Za zmianę uważa się zmiana liczby osób lub daty początku i/lub końca korzystania usług, najpóźniej na 30 dni przed początkiem korzystania z usług. Pierwsza zmiana rezerwacji, jeżeli jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zostanie załatwiona bezpłatnie. Przy każdej kolejnej zmianie rezerwacji należy pokryć koszty jej dokonania, w wysokości 15 EUR. W przypadku, gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa oraz gdy podróżny z tego powodu odstąpi od potwierdzonej rezerwacji, stosuje się określone poniżej warunki odstąpienia od rezerwacji. Zmiana kwatery oraz każda zmiana na 30 dni przed początkiem rezerwacji i krócej, a także w trakcie samego korzystania z niej, traktuje się jako odwołanie rezerwacji.W przypadku odwołania potwierdzonej rezerwacji zakwaterowania w hotelu ( ośrodki wczasowe, obozy) , data przyjęcia pisemnego odwołania stanowi podstawę obliczenia kosztów odwołania, w wysokości:

1. Za odwołanie rezerwacji do 21 dni przed początkiem korzystania z usługi, BEZPŁATNE ANULOWANIE

2. Za odwołanie rezerwacji od 20 do 15 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 50% łącznej ceny rezerwacji

3. Za odwołanie rezerwacji od 14 do 8 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 80% łącznej ceny rezerwacji

4. Za odwołanie rezerwacji od 7 do 0 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 100% łącznej ceny rezerwacji

5. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana już po wyjeździe podróżnego lub, jeżeli nie przyjedzie on do zarezerwowanej kwatery, opłata za odwołanie rezerwacji wynosi 100% łącznej ceny.

6. Te zasady anulowania nie stosuje się do ustaleń narciarskich.W przypadku odwołania potwierdzonej rezerwacji zakwaterowania (prywatne kwatery), data przyjęcia pisemnego odwołania stanowi podstawę obliczenia kosztów odwołania, w wysokości:

1. Za odwołanie rezerwacji do 30 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 15% łącznej ceny rezerwacji

2. Za odwołanie rezerwacji od 29 do 22 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 30% łącznej ceny rezerwacji

3. Za odwołanie rezerwacji od 21 do 15 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 40% łącznej ceny rezerwacji

4. Za odwołanie rezerwacji od 14 do 8 dni przed początkiem korzystania z usługi, opłata wynosi 80% łącznej ceny rezerwacji

5. Jeżeli rezerwacja zostanie odwołana już po wyjeździe podróżnego lub (od 7 do 0 dni), jeżeli nie przyjedzie on do zarezerwowanej kwatery, opłata za odwołanie rezerwacji wynosi 100% łącznej ceny.

6. Te zasady anulowania nie stosuje się do ustaleń narciarskich.Jeżeli podróżny musi odwołać rezerwację w ciągu 7 dni przed początkiem usługi, agencja mu oferuje możliwość znalezienia nowego Podróżnego na tę samą rezerwację, pod warunkiem, że jest to możliwe (decyzja zależy również od wynajmującego obiekt). W tym wypadku agencja doliczy tylko rzeczywiste koszty, spowodowane zamianą Podróżnego. Nowa osoba przejmuje na siebie wszystkie obowiązki, wynikające z niniejszych Ogólnych warunków.

Jeżeli podróżny nie przyjedzie do zarezerwowanej kwatery do północy pierwszego dnia pobytu ani nie zgłosił się do agencji, ani do bezpośredniego organizatora usługi, rezerwację uważa się za odwołaną, a koszty jej odwołania oblicza się według wyżej określonych stawek. Jeżeli rzeczywiste koszty związane z jej odwołaniem są wyższe od wyżej ustalonych kwot, agencja ma prawo do zapłaty za realnie poniesione koszty.

Agencja nie rekompensuje Podróżnemu kosztów związanych z zakupem dokumentów podróży lub wiz, związanych z rezerwacją, którą podróżny odwołuje.

Wpłatą rezerwacji gość potwierdza, że w pełni zapoznał się z wszystkimi cechami kwatery i warunkami, pod którymi określona kwatera jest mu oferowana. Wpłata za rezerwację jednocześnie oznacza, że wszystkie niniejsze Warunki Ogólne prawnie obowiązują zarówno gościa, jak i Agencję.

REZYGNACJA Z WYNAJMU SAMOCHODU

W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji wynajmu samochodu, związane z tym koszty wynoszą:
Rezygnacja z rezerwacji - 20% łącznej ceny rezerwacji.


CANCELLATION OF THE RESERVATION WITH TRAVEL CANCELLATION INSURANCE


Applies only if the guest bought "Travel cancellation insurance".
In this case "General terms" of Allianz Travel insurance are valid.
Here are the articles that refer to "Travel cancellation insurance":

TRAVEL CANCELLATION INSURANCE

Sum insured

Article 33
The sum insured equals the price of the travel agreed upon and paid by the Insured in respect of which he/she has concluded an insurance contract with the Insurer.

Scope of the Insurer's liability

Article 34
(1) If the Insured cancels the contracted trip due to unforeseen obstacles or obstacles which could not have been prevented or avoided by the Insured, and which may have arisen between the time of the conclusion of the contract concerning the trip and the commencement of the trip, or if for these reasons the Insured is forced to interrupt a trip which has already commenced, providing that he had not used more than 50% of the planned trip, the Insurer shall indemnify the costs of travel cancellation if the trip in question has been cancelled because of any of the following events:

a) sudden acute illness (except for mental illness) which requires urgent medical care; pregnancy disorders; death or severe bodily injury of the Insured, the Insured's spouse or co-resident common-law spouse, children, parents, siblings, or persons entrusted to the Insured's care;

b) the intolerance to vaccination which the Insured was obliged to take according to valid legal regulations of the country of destination;

c) greater damage to the property of the Insured caused by a natural disaster, fire or a deliberate criminal act of a third party;

d) military exercise;

e) theft or total damage to the vehicle of the Insured, if he/she is travelling by this vehicle.

Indemnity

Article 35
(1) In the case of occurrence of an insured event the Insurer is liable to pay the indemnity in the amount of 90% of the price of the trip agreed upon and paid for by the Insured.

(2) If the trip is cancelled prior to the planned commencement of the trip, the Insurer shall indemnify the full amount of the already paid premium for the remaining unused coverage as it is agreed upon in the travel insurance contract which stipulates the indemnity in the event of travel cancellation.

Notification of the insured event

Article 36
(1) The Insured is obliged to within 3 (three) working days of the occurrence of any reason for travel cancellation as specified in Article 34 of these Terms and Conditions cancel the trip at the travel agency with which he/she has entered into the travel agreement or to cancel the arrangements with the provider of accommodation and transport during the trip in question.br>
(2) If the Insured has to cancel the agreed upon or commenced trip for any of the reasons specified in Article 34 of these Terms and Conditions, he/she is obliged to inform the Insurer thereof in writing at the latest within 15 working days from the date of the occurrence of the reason for the cancellation. br>
Article 37
(1) The Insured is obliged, within 30 days of the date when the trip should have commenced according to the original plan at the latest, to submit to the Insurer a claim along with the following documents:

a) the original insurance policy;

b) a payment slip and travel contract whereby he/she confirms that the travel has been paid for;

c) a written certificate of the travel cancellation by the travel agency or the provider of accommodation and/or transportation services, on which the date of travel cancellation must be shown clearly and explicitly, and in the case of the termination of a trip which has already commenced, the date and place of the termination of the trip must be specified;

d) a written statement by the travel agency or the provider of the accommodation and/or transportation services showing the amount that has been charged to the Insured because of the cancellation or termination of the trip;

e) if a trip is cancelled or terminated because of illness, bodily injury, pregnancy or intolerance of a vaccine, the Insured must submit to the Insurer the complete medical documentation relating to the illness, injury, pregnancy and vaccination, which is related to the Insured’s inability to travel, as well as a sick-leave report or the employer’s certificate on the use of a paid holiday in that period if the Insured is employed;

f) if a trip is cancelled or terminated because of death, the Insured or the Beneficiary must submit to the Insurer the death certificate or an extract from the Register of deaths;

g) if a trip is cancelled or terminated because of a loss of and/or damage to property or a military exercise, the Insured must submit to the Insurer a certificate of the competent authority.

Final provisions

Article 38
The contract concerning personal travel health insurance, personal travel accident insurance, liability insurance, luggage insurance and travel cancellation insurance shall also be subject to other mandatory provisions of the Civil Obligations Act, and to dispositional provisions where the issues to which they relate are not regulated otherwise hereunder. In case of discrepancies between hereby noted and agreed wordings of subject policy in Croatian language and the English translation, the Croatian policy wordings will prevail.

Applicable since 3rd of December 2013

Download travel insurance terms download
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Zgadzam się, nie pokazuj więcej tego komunikatu.