Best price guarantee!
search results
Check-in:
Check-out:

ZAPREŠIĆ: hoteli i privatni smještaj

Z

Grad Zaprešić jedan je od devet gradova koji čine Zagrebačku županiju, broji oko 25 tisuća stanovnika te je treći je grad po broju stanovnika u Zagrebačkoj županiji. Zaprešić se počinje intenzivnije razvijati tek posljednjih tridesetak godina zahvaljujući geoprometnom položaju, odnosno prolazu glavne prometne žile kucavice Zagreba i Hrvatske prema Hrvatskom zagorju, Sloveniji i dalje prema zapadnoj Europi.

Povijest i kultura Zaprešića

Karlovac iz zraka
Karlovac zorin dom
Karlovac

O pretpovijesti zaprešičkog kraja svjedoče kamene sjekire iz neolitika nađene u Brdovcu, bakrene sjekire iz eneolitika nađene u Mariji Gorici, tragovi nalazišta željeznog doba na Sv. Križu.

Antički ostaci pronađeni su u Drenju (danas općina Brdovec). U doba Starog Rima tuda je prolazila prometnica Emona (Ljubljana) – Neviodunum – (Drnovo kraj Krškog, do kojeg je tada i Sava bila plovna) – Siscia (Sisak). U Drenju je bio prijelaz preko Save preko kojeg se lokalna cesta uz Sutlu spajala s državnom cestom Emona – Siscia.

Zaprešić je nastao na sjecištu regionalnih i međunarodnih prometnih pravaca. Kroz Zaprešić je prošla i trasa prve željezničke pruge u Hrvatskoj. Po nekim teorijama, od konjskih zaprega kojima su putovali trgovci u Zagreb dolazi i ime Zaprešić. Prvi pisani spomen Zaprešića vezuje se uz župnu crkvu Sv. Petra koja je podignuta 1334. godine.

We offer total 0 facilities.
Zaprešić tz zagrebačke
Map
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / I agree, do not show this message again.