Cel mai bun preţ garantat!
CONDIŢII GENERALE PENTRU SERVICIILE DE CAZARE


1. TEXTUL CONDIŢIILOR GENERALE DE OFERIRE A SERVICIILOR DE CAZARE

Condiţiile general de oferire a serviciilor de cazare fac parte din contractul semnat între firma Uniline d.o.o., ca organizator al sejururilor sau al reprezentantului împuternicit şi clientul care acceptă pachetul turistic ofertat. Toate menţiunile din condiţiile generale reprezintă obligaţiile legale atât pentru client cât şi pentru firma Uniline d.o.o. Găsiţi condiţiile generale pentru sejururi pe pagina de Internet a firmei Uniline d.o.o.

Firma Uniline d.o.o. se obligă să ia toate măsurile pentru a informa exact şi corect utilizatorii site-ului. Firma Uniline d.o.o. a obţinut toate informaţiile, datele şi fotografiile cu privire la locurile de cazare direct de la prestatorul final de servicii. Deşi Uniline d.o.o. verifică toate informaţiile provenite din partea colaboratorilor, Uniline d.o.o. nu-şi asumă responsabilitatea pentru erori, anulări sau întârzieri ale pachetelor sau ale oricărei alte informaţii de pe site provenite de la aceştia.

2. CATEGORIZAREA ŞI DESCRIEREA SERVICIILOR

Unităţile de cazare din ofertă sunt descrise conform categorizării oficiale a organizaţiei turistice din timpul emiterii autorizaţiei de funcţionare.

Standardele de cazare, hrană, servicii precum şi locurile de cazare şi ţările, sunt diferite şi nu pot fi comparate. Informaţiile pe care le primeşte clientul din alte locuri care oferă cazare nu obligă firma Uniline d.o.o. într-o mai mare măsură să ofere alte informaţii decât cele publicate pe paginile noastre de Internet, în catalog sau în alte materiale tipărite ale agenţiei.

Dacă clientul nu a contractat în mod expres o cameră/un apartament cu anumite caracteristici, acesta va accepta orice cameră/apartament din oferta respectivă, descrisă în catalog şi în lista de preţuri. Dacă este posibil, firma Uniline d.o.o. va încerca să mulţumească clientul satisfăcându-i cererea pentru tipul de cazare (orientarea camerei, etaj şi altele), dar nu poate garanta îndeplinirea acestor cerinţe.

3. TIPURILE DE CAZARE ŞI PREŢURILE

Preţurile pentru servicii sunt incluse la fiecare unitate de cazare, incluzând şi acele servicii care sunt descrise la unitatea de cazare din rezervare.

Serviciile speciale sunt serviciile oferite de unitatea de cazare dar care nu sunt incluse în preţ şi pe care clientul le plăteşte separat. Serviciile speciale se solicită la înregistrare, plătindu-se la preţul serviciilor de cazare.

Serviciile facultative sunt serviciile oferite de firma Uniline d.o.o., nefiind legate de oferta unităţii de cazare.

Preţurile unităţilor de cazare sunt exprimate în EURO şi se calculează în KUNE la cursul de zi al Băncii Naţionale Croate din data efectuării plăţii. Firma Uniline d.o.o. îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile exprimate, în cazul în care preţurile de cazare oferite de prestatorul de servicii se modifică.

4. NOTIFICĂRILE PENTRU REZERVARE

Notificările pentru rezervarea locului de cazare se trimit pe cale electronică, completându-se în acest sens un formular tip disponibil pe site-ul firmei Uniline d.o.o. Cu ocazia notificării, clientul este dator să completeze datele exacte care se solicită în formular şi care se referă la client şi la persoanele care vor participa la excursie. Firma Uniline d.o.o. nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru veridicitatea datelor completate de către client în momentul rezervării. În caz de date false, firma Uniline d.o.o. îşi menţine dreptul de a modifica preţurile şi de a solicita diferenţa de plată pe loc.

5. REZERVĂRI ŞI PLĂŢI

Întrebările şi rezervările de cazare se primesc prin poşta electronică şi prin telefon, în scris sau personal la sediul agenţiei.
O dată cu completarea rezervării, clientul confirmă că a luat cunoştinţă şi este de acord cu Condiţiile generale de prestare servicii. Astfel, toate menţiunile din Condiţiile generale devin obligaţie legală atât pentru client cât şi pentru agenţie. Agenţia pune la dispoziţie contractorului materialul corespunzător sau programul în formă tipărită sau electronică, care îi prezintă acestuia toate informaţiile relevante cu privire la excursie, precum şi îl îndrumă spre condiţiile generale ale excursiei care fac parte din acest contract oferindu-i acestuia un pachet de asigurări: de drum şi de contramandare a excursiei. Cu ocazia rezervării, clientul este obligat să furnizeze toate datele sale care sunt cerute de-a lungul procedurii de rezervare. Rezervarea este validă prin plată, orice confirmare verbală sau scrisă nefiind considerată o rezervare fermă. Pentru rezervarea serviciilor este necesar să achitaţi un acont în valoare de 30 % din preţul total, iar restul sumei se plăteşte în cel mult 21 de zile înainte de data de începere a serviciilor.
Dacă până la data sosirii mai sunt 21 sau mai puţine zile, se plăteşte obligatoriu 100% din preţul serviciilor de cazare. Plata se poate efectua prin ordin de plată sau în contul în valută al firmei Uniline d.o.o. sau prin plata on-line cu cartea de credit. La cumpărarea serviciilor prin mijloace de comunicare la distanţă, prin dictarea numărului cărţii de credit se consideră că clientul acceptă în totalitate toate Condiţiile generale. Plata prin ordin de plată din străinătate trebuie să se efectueze în cel mult cinci zile înainte de data de începere a cazării, iar din Croaţia cu cel mult trei zile înainte de începerea sejurului.

După primirea sumei totale pentru serviciile alese, firma va trimite clientului voucher-ul care cuprinde serviciile exacte contractate şi plătite. Voucher-ul serveşte drept dovadă a confirmării serviciilor de cazare. Clientul este dator să predea voucher-ul la sosirea la locul de cazare, pe baza acestuia oferindu-i-se serviciile rezervate. Dacă la unitatea de cazare se prezintă mai multe persoane decât numărul menţionat în documentele de călătorie (voucher), prestatorul de servicii are dreptul să refuze cazarea pentru călătorii respectivi sau să le ofere locuri de cazare contra cost în momentul sosirii.

Prin plata rezervării, clientul confirmă că îi sunt în totalitate cunoscute toate caracteristicile şi condiţiile în care i se oferă locul de cazare respectiv. Prin plata rezervării, clientul confirmă că acceptă Condiţiile generale de oferire servicii de cazare, şi confirmă că îi este oferită asigurarea de drum conform cu cele menţionate. Prin plata rezervării, toate menţiunile făcute în aceste condiţii devin obligaţie legală atât pentru client cât şi pentru firma Uniline d.o.o.

Note: All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site

6. DREPTUL FIRMEI UNILINE d.o.o. DE A FACE MODIFICĂRI ŞI DE A REZILIA CONTRACTUL

Firma Uniline d.o.o. se obligă să asigure clientului cazare în termenul de rezervare, cu excepţia cazurilor excepţionale (război, greve, acţiuni teroriste, tulburări sanitare, intemperii, intervenţia puterilor şi altele).

Firma Uniline d.o.o. poate propune modificări asupra locurilor de cazare sau poate anula complet sau parţial capacităţile de cazare închiriate dacă înainte sau în timpul sejurului apar împrejurări excepţionale care nu se pot evita sau preveni, şi care au survenit în timpul înregistrării şi achiziţionării programului.

Dacă clientul achită o rezervare pe care Uniline d.o.o. nu poate să o îndeplinească (datorită ofertei greşite), acestuia i se oferă o alternativă.

Dacă firma Uniline d.o.o. poate să ofere clientului o alternativă, modificarea rezervării pentru cazare se poate efectua exclusiv cu aprobarea clientului. Alternativa oferită trebuie să fie de aceeaşi calitate sau de o calitate mai mare în ceea ce priveşte locul de cazare. Dacă clientul acceptă alternativa şi aceasta este mai scumpă, atunci acesta trebuie să plătească diferenţa (Uniline d.o.o. suportă cheltuieli de până la 10% cu excepţia faptului când sunt pachete turistice de tipul, OFERTĂ DE ULTIMĂ ORĂ, cazare după principiul HOTELURILOR NO NAME şi sistemul FORTUNA şi alte oferte speciale FORMULE ROULETTE), iar dacă alternativa este mai ieftină atunci Uniline d.o.o. returnează clientului diferenţa.

Firma Uniline d.o.o. este datoare să notifice toţi clienţii care au confirmat prin plată sosirea, asupra modificărilor sau anulărilor survenite la rezervări, imediat după producerea împrejurărilor excepţionale iar dacă se află în imposibilitatea de a găsi un loc de cazare alternativ, va returna clientului suma din care se scad cheltuielile administrative ale agenţiei.

7. DREPTUL CLIENTULUI DE A FACE MODIFICĂRI ŞI DE A REZILIA CONTRACTUL

În cazul în care clientul doreşte să modifice sau să anuleze rezervarea făcută la cererea sa, trebuie să facă acest lucru în scris (e-mail, poştă sau fax). Prin modificare se înţelege modificarea numărului de camere sau data de început sau încheiere a serviciilor, trimisă cu cel mult 30 de zile înainte de începerea sejurului. Prima modificare a rezervării, atât cât este posibil fără cheltuieli suplimentare, va fi efectuată în mod gratuit. Pentru fiecare modificare următoare se va percepe o taxă de modificare în valoare de 15 EUR per modificare. În cazul în care modificarea rezervării nu este posibilă, şi dacă clientul renunţă la rezervarea confirmată din acest motiv, se aplică condiţiile menţionate mai jos pentru anularea rezervării. Modificarea unităţii de cazare şi fiecare modificare în termen de 30 de zile până la începerea sejurului precum şi în timpul sejurului, se consideră anularea rezervării.

În caz de anulare a rezervării confirmate, data primirii anulării în scris reprezintă baza pentru facturarea cheltuielilor de anulare precum urmează:

  1. Pentru anularea rezervării cu până la 30 de zile înainte de începerea sejurului, se plăteşte 15% din preţul total al rezervării, şi cel puţin 15 Euro

  2. Pentru anularea rezervării cu 29-22 de zile înainte de începerea sejurului, se plăteşte 30% din preţul total al rezervării

  3. Pentru anularea rezervării cu 21 până la 15 de zile înainte de începerea sejurului, se plăteşte 40% din preţul total al rezervării

  4. Pentru anularea rezervării cu 14 până la 8 de zile înainte de începerea sejurului, se plăteşte 80% din preţul total al rezervării

  5. Pentru anularea rezervării cu 7 până la 0 de zile înainte de începerea sejurului, se plăteşte 100% din preţul total al rezervării

  6. Pentru anularea rezervării după începerea sejurului, sau dacă clientul nu se prezintă la locul de cazare, se plăteşte 100% din preţul total al rezervării.


Pentru fiecare anulare de rezervare, agenţia percepe 25 Euro drept cheltuieli de operare. Dacă clientul trebuie să anuleze rezervarea în mai puţin de 7 zile de la începerea sejurului, agenţia îi oferă posibilitatea să găsească un nou client/utilizator pentru aceeaşi rezervare în măsura în care acest lucru este posibil (acest aspect depinde şi de prestatorul final de servicii). În acest caz agenţia va factura doar cheltuielile efective cauzate de înlocuirea clientului. Noul utilizator al rezervării preia toate obligaţiile din Condiţiile generale.

Dacă clientul nu ajunge la locul de cazare până la miezul nopţii din ziua de începere a sejurului, şi nici nu a anunţat agenţia sau prestatorul de servicii asupra acestui aspect, rezervarea se consideră anulată iar cheltuielile de anulare se calculează conform celor menţionate mai sus. Dacă cheltuielile efective de anulare depăşesc cheltuielile mai sus menţionate, agenţia are dreptul de a încasa cheltuielile efective apărute.

Agenţia nu rambursează Clientului cheltuielile necesare la procurarea de documente de drum sau a vizei, documente legate de rezervare pe care clientul o anulează.

ANULAREA ÎNCHIRIERII AUTOTURISMULUI

În cazul anulării rezervării confirmate fixe a autoturismului, taxele de anulare vor fi după cum urmează:
În cazul anulării Uniline s.r.l. nu returnează avansul plătit pentru confirmarea rezervării.

8. OBLIGAŢIILE FIRMEI UNILINE d.o.o.

Firma Uniline d.o.o. este datoare să se preocupe de buna desfăşurare a serviciilor precum şi de alegerea persoanelor care vor presta serviciile, de asemenea să se preocupe de drepturile şi interesele clientului conform principiilor turismului.

Firma Uniline d.o.o. este datoare să se asigure că oferă clientului toate serviciile contractate, răspunzând pentru aceasta în caz de neîndeplinire a serviciilor sau a unora dintre servicii.

Firma Uniline d.o.o. nu-şi asumă nici o responsabilitate în caz de modificări şi neprestarea de servicii cauzate de forţa majoră, precum şi din cauza întârzierii mijloacelor de transport pentru care transportatorul nu răspunde în faţa reglementărilor şi convenţiilor internaţionale.

9. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI

Clientul este dator:
  • să posede documente de drum valide. Cheltuielile pentru pierderea sau furtul documentelor în timpul călătoriei revin clientului
  • să respecte reglementările vamale ale Republicii Croaţia, precum şi ale ţărilor în care îşi va petrece concediul
  • să păstreze liniştea în unităţile de cazare comune şi să colaboreze cu prestatorii de servicii pentru bunul mers al lucrurilor
  • cu ocazia sosirii în unitatea de cazare comună, să predea prestatorului de servicii voucherul cu numărul exact al camerei şi tipurile de servicii contractate.
În cazul în care aceste obligaţii nu sunt respectate, clientul va suporta cheltuielile şi este responsabil pentru daunele făcute. Prin confirmare rezervării clientul se obligă, în măsura în care săvârşeşte daune, să plătească pe loc prestatorului de servicii pentru toate daunele provocate.

10. BAGAJELE

Bagajele se transportă pe riscul clientului, de aceea este recomandată asigurarea bagajelor la societăţile de asigurare.

Firma Uniline d.o.o. nu este responsabilă pentru bagajele pierdute sau avariate, precum nici pentru furtul acestora sau al lucrurilor de valoare din camere. Clientul va depune o cerere pentru bagajele avariate sau pierdute prestatorului de servicii de cazare şi secţiei de poliţie competente.

11. ASIGURAREA DE CONTRAMANDARE A EXCURSIEI

Dacă la rezervare, Clientul prevede că din cauza unor situaţii stabilite ar putea contramanda călătoria, agenţia propune plata poliţei de asigurare de contramandare. Asigurarea de contramandare nu se poate plăti ulterior ci doar anterior înregistrării pentru cazare. Preţul asigurării se calculează în funcţie de valoarea excursiei, conform listei de preţuri a societăţii de asigurări cu care Agenţia are încheiat un contract.

Dacă Clientul nu are încheiată o asigurare de contramandare, dar trebuie să contramandeze călătoria şi are confirmarea uneia dintre faptele neprevăzute menţionate mai sus, agenţia are dreptul la plată conform prevederilor din art. 7 din acest Contract. Prin plata asigurării de contramandare, Clientul transferă toate cererile societăţii de asigurări la care deţine poliţa de asigurare pentru contramandare, iar agenţia se obligă să asigure clientului toată documentaţia necesară pentru înfăptuirea cererilor faţă de societatea de asigurări, cu privire la rezervare. Toate celelalte condiţii de asigurare se găsesc în poliţa de asigurare şi pe care o recomandăm tuturor clienţilor să o citească personal.

12. ASIGURAREA DE DRUM

Preţurile excursiei nu includ «pachetul» asigurării de drum: asigurarea de risc în caz de accident şi boală, asigurarea pentru daune şi pierderi de bagaje precum şi asigurarea de sănătate voluntară.

Prin semnarea Contractului pentru excursie, a cărui parte componentă îl reprezintă aceste condiţii, se consideră că se oferă clienţilor o asigurare suplimentară, menţionată în paragraful anterior. În cazul în care clientul solicită asigurarea menţionată, aceasta se poate încheia la sediul unuia dintre asiguratori sau la agenţie, agenţia fiind în acest caz doar un intermediar. Vă recomandăm să citiţi cu atenţie condiţiile de asigurare înainte de a le contracta.

13. SOLUŢIONAREA PLÂNGERILOR

Fiecare client – beneficiarul contractului are dreptul de a depune plângere împotriva neîndeplinirii serviciilor contractate. Dacă serviciile din ofertă sunt prestate la o calitate inferioară, clientul poate solicita daune, depunând o plângere scrisă. Fiecare client are dreptul de a depune plângere împotriva serviciilor plătite neîndeplinite. Fiecare client – beneficiarul rezervării confirmate, depune plângerea separat.

Clientul este obligat ca în ziua sosirii să se prezinte imediat la reprezentantul prestatorului de servicii (recepţionist sau proprietarul unităţii de cazare şi alţii) pentru a reclama serviciile necorespunzătoare şi să anunţe firma Uniline d.o.o. sau pe reprezentantul acesteia asupra acestui aspect. Clientul este obligat ca mai întâi să anunţe prestatorul de servicii şi să încerce împreună cu acesta să găsească o soluţie mulţumitoare. Clientul este dator să colaboreze cu prestatorul de servicii şi cu agenţia pentru bunul mers al lucrurilor şi pentru a elimina motivele plângerii. Dacă Clientul acceptă la faţa locului soluţionarea plângerii care corespunde serviciului plătit, agenţia nu este datoare să accepte o plângere ulterioară.

În măsura în care nici după intervenţia de la faţa locului problema nu s-a rezolvat, în cel mult 8 zile de la întoarcerea din concediu, clientul este dator să trimită agenţiei o plângere scrisă împreună cu documentele corespunzătoare şi fotografiile care demonstrează baza plângerii, prin e-mail sau prin poştă la adresa acesteia. Agenţia va lua în consideraţie doar plângerile însoţite de documentaţia completă, primite în termen de 8 zile după terminarea sejurului.

Dacă procedura de soluţionare durează în total cel mult 14 zile, respectiv 28 zile după depunerea plângerii, clientul renunţă irevocabil la intermedierea oricărei alte persoane, arbitrajului Asociaţiei Croate a Agenţiilor de Turism şi altor instituţii precum şi la furnizarea de informaţii în media. De asemenea, în această perioadă clientul renunţă la dreptul său de a depune plângere.

Cea mai mare compensaţie în urma plângerii poate atinge suma serviciilor reclamate, dar nu poate cuprinde serviciile deja folosite precum nici suma totală a serviciilor. Prin aceasta se exclude dreptul clientului la o compensaţie ideală. Agenţia nu poate fi considerată răspunzătoare pentru eventuale condiţii meteorologice, pentru gradul de curăţenie şi temperatura apei din mare, precum şi pentru alte situaţii şi întâmplări similare care pot provoca neplăceri clientului, dar care nu se răsfrâng direct asupra calităţii unităţii de cazare rezervate (de ex. vremea rea, plaje neplăcut amenajate, distanţa prea mare de la locul de cazare până la plajele publice, trafic prea aglomerat, furturi sau avarierea bunurilor, etc.).

Firma Uniline d.o.o. nu acceptă reclamaţiile la aranjamentele la preţuri foarte scăzute, aşa-numitele OFERTE DE ULTIMĂ ORĂ, la cazarea pe principiul HOTELURILOR NO NAME şi sistemul FORTUNA şi alte asemenea oferte speciale FORMULE ROULETTE.

NOTICE OF COMPLAINT SUBMISSION

14. COMPETENŢA JUDECĂTOREASCĂ

Clientul şi agenţia vor solicita soluţionarea eventualelor litigii pe baza schimbării acestui Contract pe cale amiabilă, în caz contract acestea ţin de competenţa Tribunalului Regional din Pula, iar legea aplicată va fi legea croată.

Datele care sunt colectate prin intermediul formularului de rezervare sunt considerate ca date cu caracter personal şi sunt sub protecţie prevăzută de reglementările valabile Republicii Croaţia. Cu confirmarea rezervării voi recunoașteți că informațiile menționate în formular de rezervare sunt adevărate și corecte și că sunt familiarizați cu scopul colectării și prelucrării lor.

By submitting his/her personal data the customer hereby confirms that he/she is willing to let Uniline d.o.o. and associated brands use that data in promotional purposes like (and not only) newsletter advertising and any other promotional campaigns Uniline d.o.o. might think would suite the customer.

Pula, 24.05.2017.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Sunt de acord, nu mai afișa acest mesaj.