Garantált legjobb ár!
A SZÁLLÁSADÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI


1. A SZÁLLÁSADÁSI SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÁLTALÁNOS FELTÉTELEINEK TARTALMA

A szállásadási szolgáltatás biztosításának általános feltételei az Uniline d.o.o. vállalat mint az utazás szervezője vagy meghatalmazott közvetítője és a kínált és kiválasztott utazási konstrukciót elfogadó ügyfél között kötött szerződés része. az általános feltételekben megadottak mind az ügyfél, mind az Uniline d.o.o. cég számára jogi kötelezettséget jelentenek. Az utazás általános feltételei az Uniline d.o.o. cég internetes oldalán is megtekinthető.

Az Uniline d.o.o. cég kötelezettséget vállal az ügyfelei pontos és minőségi információkkal való ellátásához szükséges valamennyi lépés megtételére. A szálláslehetőségekkel kapcsolatos valamennyi információt, adatot és fényképet az Uniline d.o.o. közvetlenül a végszolgáltatótól szerezte be. Bár az Uniline d.o.o. munkatársai valamennyi információt ellenőriztek, a honlap ezen illetve bármely más része frissítésének hibáiért, mulasztásaiért vagy késéseiért az Uniline d.o.o. nem vállal felelősséget.

2. A SZOLGÁLTATÁSOK KATEGÓRIÁKBA SOROLÁSA ÉS LEÍRÁSA

A rendelkezésre álló szállásegységek jellemzése a helyi turisztikai szövetség által a munkaengedély kiadásakor adott hivatalos besorolás alapján történik.

A szálláshelyekre, étkezésre, szolgáltatásokra stb. vonatkozó szabványok településenként és országonként eltérőek, és nem hasonlíthatók össze. Azok az információk, amelyeket az ügyfél más értékesítési helyeken kap, az Uniline d.o.o. céget nem kötelezik nagyobb mértékben, mint a saját internetes oldalakon, a katalógusokban, vagy az ügynökség más anyagaiban megjelenő információk.

Hacsak nem voltak különleges kérései a szobával/apartmannal kapcsolatban, az ügyfél az adott objektumban lévő és a katalógusban és az árjegyzékben lévő bármely szobát/apartmant elfogadja. Amennyiben lehetséges, az Uniline d.o.o. cég megpróbálja teljesíteni az ügyfél különleges kéréseit (komfort, szoba tájolása, emelet, stb.), de az ilyen típusú kérések teljesítését nem tudja garantálni.

3. A SZÁLLÁSHELYEKHEZ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A SZÁLLÁSHELYEK ÁRA

A szolgáltatások ára minden egyes szállásegység mellett meg van adva; ezek az árak a lefoglalható szállásegység mellett felsorolt szolgáltatásokat tartalmazzák.

A különleges szolgáltatások a szállásegység nyújtotta azon szolgáltatások, amelyek nem szerepelnek az árban, s amelyekért az ügyfélnek külön kell fizetnie. A különleges szolgáltatásokat a bejelentkezéskor kell kérni, igénybevételükhöz a szállásadási szolgáltatás árán felüli felárat kell fizetni, ami a végső elszámolásban is megjelenik.

A fakultatív szolgáltatások az Uniline d.o.o. által kínált azon szolgáltatások, amelyek igénybevétele nem függ a választott szállásegység kínálatától.

A szállásegységekhez tartozó árak euróban vannak feltüntetve, felszámolásuk pedig KUNÁBAN, a Horvát Nemzeti Bank az elszámolás készítésének vagy a befizetésnek a napján érvényes középárfolyamában történik. Az Uniline d.o.o. cég a feltüntetett árak megváltoztatásának jogát a szolgáltatás árának a szolgáltatás kínálója által való megváltoztatása esetére fenntartja.

4. A FOGLALÁS IGÉNYLÉSE

A foglalás igénylése elektronikus úton, az Uniline d.o.o. webhelyén elérhető erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével történik. Az ügyfél az igénylés során az erre a célra szolgáló űrlapon kért és az ügyfélre és az utazásra jelentkező többi személyre vonatkozó valamennyi adatot köteles pontosan megadni. Az Uniline d.o.o. cég az ügyfél által az igénylés során megadott adatok valósságáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, az Uniline d.o.o. cég fenntartja az árak megváltoztatásának és az árkülönbség helyszínen való kifizettetésének jogát.

5. FOGLALÁS ÉS FIZETÉS

A szálláshely elérhetőségének lekérdezése és a szálláshely lefoglalása elektronikus úton, telefonon, vagy, akár írásban, akár személyesen, az ügynökség egyik kirendeltségében történik.
A foglalás végrehajtása során az ügyfél kijelenti, hogy az utazási szolgáltatás jelen biztosítási feltételei ismeretesek a számára, azokat figyelmesen áttanulmányozta, és azokat teljes egészében elfogadja. Ily módon a jelen általános feltételekben foglaltak összessége mind az ügyfélre, mind az ügynökségre vonatkozólag jogilag kötelező érvényűvé válik. Az ügynökség valamennyi rendelkezésre álló promóciós anyagot vagy programot, akár nyomtatott, akár elektronikus alakban, a szerződéskötő rendelkezésére bocsátja, közli vele az utazással kapcsolatos valamennyi releváns információt, átadja vagy közli vele a jelen szerződés részét képező általános utazási feltételeket, továbbá felkínálja számára az utazási biztosítást és lemondási biztosítást tartalmazó csomagot. Az ügyfélnek a foglalás során a foglalási folyamat során kért valamennyi adatot meg kell adnia. A foglalás a vendégek befizetésével válik érvényessé; ha a szóbeli vagy írásbeli igazolásoknak csak egy része áll rendelkezésre, a foglalás nem tekinthető érvényesnek. A szolgáltatás lefoglalásához a teljes ár 30%-ával megegyező foglalót kell befizetni, az összeg fennmaradó részét pedig legkésőbb 21 nappal a szolgáltatás használatának megkezdése előtt kell elküldeni.
Amennyiben az érkezés dátumáig csupán 21 vagy annál is kevesebb nap van hátra, a jóváhagyott lekérdezésen szereplő összeg árának 100%-át kell befizetni. A fizetés az Uniline d.o.o. devizaszámlájára vagy folyószámlájára való átutalással vagy interneten, bankkártyás fizetéssel történhet. Amennyiben a szolgáltatás megvásárlása a távolsági kommunikációs eszközök használatával, a bankkártya adatainak bediktálásával történik, úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél elfogadja az üzletkötés jelen Általános feltételeit. A banki átutalással való fizetést külföldről legkésőbb a vendégek érkezése előtt öt nappal, Horvátországból pedig a vendégek érkezése előtti három nappal mindenképpen el kell végezni.

A kiválasztott szolgáltatás teljes árának megérkezése után a cég egy vouchert küld az ügyfél számára, amelyen a szerződött és kifizetett szolgáltatások pontosan feltüntetésre kerülnek. A voucher a szolgáltatás lefoglalásának bizonyítékaként szolgál. A szállást biztosító objektumba érkezéskor az ügyfélnek a vouchert le kell adnia, és a lefoglalt szolgáltatásokat a voucher alapján veheti igénybe. Amennyiben a lefoglalt szállásegységbe az utazási dokumentumokon (voucher) megjelölt számnál több ember érkezik, a szolgáltatás biztosítójának jogában áll a szállás igénybevételét a be nem jelentett érkezőktől megtagadni, vagy a be nem jelentett érkezőknek felár ellenében a bejelentett érkezőkkel együtt szállást biztosítani.

A foglalás összegének befizetésével az ügyfél megerősíti, hogy az adott szolgáltatás igénybevételének valamennyi feltételével és tulajdonságával teljes mértékben tisztában van. A foglalás összegének befizetésével az ügyfél megerősíti, hogy elfogadja A szállásadási szolgáltatás biztosításának általános feltételeit, valamint megerősíti, hogy a fentiek keretében utazási biztosítást is felkínáltak a számára. A foglalás összege befizetésének tettével a fenti feltételekben foglaltak mind az ügyfélre, mind az Uniline d.o.o. cégre vonatkozóan jogi értelemben véve kötelezővé válnak.

Note: All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site

6. AZ UNILINE d.o.o. CÉG VÁLTOZTATÁSOKRA ÉS LEMONDÁSRA VALÓ JOGA

Az Uniline d.o.o. cég kötelezi magát, hogy az ügyfél számára a szállást a kifizetett kapacitásokban és a lefoglalt időtartamra biztosítja, kivéve, ha rendkívüli állapot (háború, zavargások, sztrájkok, terrorakciók, járványok, elemi csapások, az illetékes szervek beavatkozása stb.) következik be.

Amennyiben az üdülés időtartama előtt vagy alatt olyan rendkívüli események következnek be, amelyeket sem elkerülni, sem megszüntetni nem lehetséges, az Uniline d.o.o. cég javasolhatja a lefoglalt szállás módosítását, vagy a lefoglalt szálláskapacitásokat részben vagy teljes egészében lemondhatja; amennyiben ezek az események a program meghirdetése és értékesítése idején lépnek föl, ez esetben alapos okot szolgáltatnak ahhoz, hogy az Uniline d.o.o. cég az ajánlatot ne hirdesse meg, és hogy az érintett szállásegységekre vonatkozó jelentkezéseket és foglalás-megerősítéseket ne fogadja.

Amennyiben a vendég (online vagy téves ajánlatra) olyan foglalást fizet be, amelyet az Uniline d.o.o. nem képes teljesíteni, a cég alternatívát kínál föl a vendég számára.

Amennyiben az Uniline d.o.o. cégnek lehetősége van alternatívát kínálni az ügyfél számára, a lefoglalt szállás módosítása kizárólag az ügyfél hozzájárulásával végezhető el. A felkínált alternatíva azonos vagy jobb minőségű kell, hogy legyen, mint az eredetileg lefoglalt szállás. Amennyiben az ügyfél által elfogadott alternatíva drágább, mint az eredeti szolgáltatás (az Uniline d.o.o. 10% különbségig átvállalja a költségeket, kivéve, ha csomagkonstrukcióról, LAST MINUTE AJÁNLAT-ról, a NO NAME HOTEL elv vagy a FORTUNA rendszer alapján kijelölt szállásról, és a FORMULA ROULETTE egyéb különleges ajánlatairól van szó), amennyiben az alternatíva olcsóbb, az Uniline d.o.o. visszafizeti az ügyfélnek a különbséget.

Az Uniline d.o.o. cég köteles az érkezési szándékát befizetésével megerősítő valamennyi ügyfelet a rendkívüli események bekövetkezése után azonnal értesíteni a foglalás megváltoztatásáról vagy lemondásáról; amennyiben nincs lehetőség alternatív szálláshely biztosítására, a fel nem használt összeget, az ügynökség adminisztratív költségeinek levonásával, köteles az ügyfél számára visszaszolgáltatni.

7. AZ ÜGYFÉL FOGLALÁSMÓDOSÍTÁSI ÉS LEMONDÁSI JOGA

Amennyiben az igényeinek megfelelő foglalást az ügyfél módosítani kívánja, vagy le kívánja mondani, ezt írásban (e-mailben, postán vagy faxon) kell megtennie. Módosítás alatt a résztvevők számának vagy a szolgáltatás használatának kezdetének és/vagy befejezésének a szolgáltatás használata megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal való megváltoztatása értendő. A foglalás első módosítása, amennyiben ennek kivitelezése további költségek nélkül lehetséges, ingyenes. A foglalás minden további módosításáért alkalmanként 15 EUR összegű módosítási díjat kell fizetni. Amennyiben a foglalás módosítása nem lehetséges, s amennyiben emiatt az ügyfél eláll a megerősített foglalástól, az alább felsorolt foglalás-lemondási feltételek kerülnek alkalmazásra. A szállásegységnek a foglalás megkezdése előtt 30 nappal és a foglalás időtartama alatti módosítása, és az ekkor tett minden egyéb módosítás a foglalás lemondásának tekintendő.
Fixen megerősített szállodai szállásfoglalás lemondása esetén az írásban tett lemondó nyilatkozat lemondási díj felszámítására biztosít alapot, az alábbiak szerint:

1. A szolgáltatás használatának a szolgáltatás használatának megkezdése előtti 30 napnál hosszabb idővel való lemondásakor a foglalás teljes árának 15%-át, de minimum 15 eurót kell fizetni.

2. A szolgáltatás használatának a szolgáltatás használatának megkezdése előtt 29-22 nappal való lemondásakor a foglalás teljes árának 30%-át kell kifizetni.

3. A szolgáltatás használatának a szolgáltatás használatának megkezdése előtt 21-15 nappal való lemondásakor a foglalás teljes árának 40%-át kell kifizetni.

4. A szolgáltatás használatának a szolgáltatás használatának megkezdése előtt 14-8 nappal való lemondásakor a foglalás teljes árának 80%-át kell kifizetni.

5. A szolgáltatás használatának a szolgáltatás használatának megkezdése előtt 7-0 nappal való lemondásakor a foglalás teljes árának 100%-át kell kifizetni.

6. A foglalás indulást követően való lemondásakor, vagy ha az ügyfél a lefoglalt szálláson nem jelenik meg, a foglalás teljes árának 100%-át kell kifizetni.

Az ügynökség minden egyes lemondás után 25 euró kezelési költséget számít fel.
Amennyiben az ügyfél a szolgáltatást a szolgáltatás kezdete előtti 7 napon belül kénytelen lemondani, az ügynökség felajánlja neki a lehetőséget, hogy amennyiben lehetséges, találjon egy új ügyfelet/vendéget a lefoglalt szolgáltatás igénybevételére (ennek a lehetőségnek a rendelkezésre állása a végszolgáltatótól is függ). Az ügynökség ebben az esetben csak a vendég módosításának következtében fellépett valós költségeket számolja fel. A szolgáltatás új használója a jelen Általános feltételekből származó valamennyi kötelezettséget átvállalja.

Amennyiben az ügyfél a lefoglalt szálláshelyre a szolgáltatások megkezdésének napján éjfélig nem érkezik meg, és ezt az ügynökségnek vagy szolgáltatás biztosítójának nem jelentette be, a szolgáltatás lemondottnak számít, és a fentiekben leírtak szerinti lemondási díjat kell fizetni. Amennyiben a lemondás következtében aktuálisan keletkezett költségek meghaladják a fent megadott költségeket, az ügynökség fenntartja az aktuálisan keletkezett költségek megfizettetésének jogát.

A lemondott szolgáltatáshoz igényelt utazási dokumentumok vagy vízumok beszerzési költségét az ügynökség az ügyfél számára nem téríti meg.

AZ AUTÓKÖLCSÖNZÉS LEMONDÁSA

Amennyiben a már megerősített foglalású autókölcsönzést mégis le kell mondania, a következő lemondási költséget kell kifizetnie:
A foglalás teljes árának 20%-a (lemondási költségként)

8. AZ UNILINE d.o.o. CÉG KÖTELEZETTSÉGEI

Az Uniline d.o.o. cég köteles a szolgáltatás végrehajtásáról és a kivitelező megválasztásáról jó gazdálkodóként gondoskodni, és az ügyfelek jogairól és kötelességeiről az idegenforgalom pozitív hagyományainak megfelelően gondoskodni.

Az Uniline d.o.o. cég köteles biztosítani, hogy az ügyfél az általa kifizetett valamennyi szolgáltatást megkapja, s hogy emellett felelősséget vállaljon az ügyfél számára a kifizetett szolgáltatás egészben vagy részben való meg nem valósulása miatt.

Amennyiben a a szolgáltatások módosítása vagy végre nem hajtása vis maior vagy valamely közlekedési eszköz olyan késése miatt következik be, amiért a közlekedési szolgáltató a pozitív előírások és a nemzetközi konvenciók alapján nem vonható felelősségre, az Uniline d.o.o. ezekben az esetekben semmilyen felelősséggel nem tartozik. Ezekben az esetekben valamennyi költséget az ügyfélnek kell vállalnia.

9. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél köteles:

  • érvényes utazási dokumentumokkal rendelkezni. Az utazási dokumentumok az utazás alatt történő elvesztéséből vagy ellopásából származó költségeket az ügyfél viseli
  • betartani a Horvát Köztársaság, valamint azon országok vám- és deviza-előírásait, amelyeken az utazás során tartózkodik
  • betartani a kibérelt szállásegység házirendjét, valamint a szolgáltatás biztosítóival jó szándékkal együttműködni.
  • a kibérelt szállásegységbe való érkezéskor a szolgáltatás biztosítójának bemutatni a vouchert, amelyen a szolgáltatást igénybevevő személyek pontos száma és a nekik nyújtandó szolgáltatások típusa szerepel.
A fenti kötelezettségek be nem tartása esetén a felmerülő költségeket az ügyfél viseli, és a keletkezett kárért is ő felel. A foglalás megerősítésével az ügyfél kötelezi magát, hogy amennyiben bármilyen kárt okoz, az okozott kárt a szolgáltatás biztosítójának a helyszínen teljes egészében megtéríti.

10. POGGYÁSZ

A poggyász szállításáért az ügyfél vállalja a kockázatot, ezért a megfelelő társaságnál poggyászbiztosítás kötése javasolt.

Az Uniline d.o.o. cég sem a poggyász megsemmisüléséért, sem annak elvesztéséért, sem pedig a poggyász vagy az ügyfél valamely értékes tárgyának a szállásegységből való ellopásáért nem felelős. A poggyász megsérülését vagy elvesztését az ügyfélnek a szálláshely-szolgáltatás biztosítója számára és az illetékes rendőrőrsnek kell bejelentenie.

11. AZ UTAZÁS LEMONDÁSA KOCKÁZATÁVAL SZEMBENI BIZTOSÍTÁS

Amennyiben a szállás lefoglalásakor az ügyfél úgy látja, hogy fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos esetek felmerülése miatt előfordulhat, hogy le kell mondania az utazást, az ügynökség lemondási biztosítás kötését javasolja. A lemondási biztosítás utólag nem, csakis az utazásra való jelentkezéskor fizethető be. A biztosítási díj az utazás értékétől függően, az Ügynökséggel szerződött megfelelő társaság árjegyzéke alapján kerül kiszámításra.

Uniline d.o.o. kizárólag biztosítás közvetítőként működik Alianz d.d. biztosító társaságnak. Lemondási feltételek és a többi informació PDF formatumban kapható Alianz web oldálaikon - 41-44 bekezdés 18-19 oldál.

Amennyiben az Ügyfél nem kötött lemondási biztosítást, és kénytelen lemondani az utazást, ám a fenti előre nem látható akadályok valamelyike fennáll, az ügynökség fenntartja a kifizetés jelen Szerződés 7. paragrafusában megadott szabályok szerinti kifizetés jogát. A lemondási biztosítás megfizetésével az ügyfél valamennyi követelését áthárítja arra a biztosítási társaságra, amelynek a lemondási biztosítását igénybe vette, az ügynökség pedig kötelezi magát, hogy az ügyfél igényeinek a biztosítótársaság felé való megvalósításához szükséges, a foglalásra vonatkozó valamennyi dokumentumot biztosítja, A biztosítás többi feltétele a biztosítási csomagban található; ezek végigolvasását valamennyi ügyfelünk számára javasoljuk.

12. UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS

Az utazás ára az utazás során elszenvedett balesetekkel és betegségekkel szembeni biztosítást, a csomag sérülése és elvesztése elleni biztosítást, illetve az önkéntes egészségügyi biztosítást magában foglaló utazási biztosítási «csomag» árát nem tartalmazza.

A jelen Feltételeket is tartalmazó Utazási szerződés aláírása esetén úgy tekinthető, hogy az előző szakaszban felsorolt kiegészítő biztosítások felajánlása az ügyfelek számára megtörtént. Amennyiben a felsorolt biztosításokat az ügyfél igénybe kívánja venni, azok csak közvetlenül a biztosítótársaságoknál köthetők meg, vagy az ügynökségnél, ahol az ügynökség kizárólag közvetítőként működik. Javasoljuk, hogy a szerződés megkötése előtt alaposan tanulmányozza át a biztosítás feltételeit.

13. A PANASZOK KEZELÉSE

Valamennyi ügyfél, azaz szerződő fél jogosult arra, hogy a szerződésben foglalt szolgáltatás végre nem hajtása miatt panaszt tegyen. Amennyiben az ajánlatban szereplő szolgáltatások minősége nem volt megfelelő, az utas írásos panasz benyújtásával arányos kártérítést kérhet. Valamennyi ügyfél jogosult a megvásárolt szolgáltatás végre nem hajtás miatt panaszt tenni. A panaszt valamennyi ügyfélnek, azaz a megerősített foglalás tulajdonosának önállóan kell benyújtania.

Az ügyfél köteles az érkezése napján azonnal panaszt tenni a nem megfelelő szolgáltatás miatt a szolgáltatás biztosítójánál (a recepciósnál, a szálláshely tulajdonosánál), stb. és erről értesíteni az Uniline d.o.o. céget vagy annak valamely meghatalmazott képviselőjét. Az ügyfélnek először is a szolgáltatás biztosítóját kell értesítenie, és meg kell próbálnia megegyezni vele valamilyen kielégítő megoldásban. Az ügyfél köteles a panasz megszüntetése érdekében jó szándékúan együttműködni a szolgáltatás biztosítójával és az ügynökséggel. Amennyiben az ügyfél a panaszra a helyszínen kínált és a megvásárolt szolgáltatásnak megfelelő megoldást elfogadja, az ezt követő panaszt az ügynökség nem követes figyelembe venni.

Amennyiben a probléma a helyszínen végzett beavatkozást követően sem szűnt meg, az ügyfélnek az üdülésről való visszatérés után legkésőbb 8 nappal írásbeli panaszt kell benyújtania az ügynökség számára postai úton vagy e-mailben, mellékelve a panasz alapos voltát bizonyító dokumentumokat és fényképeket. Az ügynökség csak a foglalás befejezte után 8 napon belül elküldött, teljes körűen dokumentált panaszokat fogja figyelembe venni.

A megoldási eljárás tartama alatt, összesen legfeljebb 14 nap, azaz a panasz benyújtásától számított 28 nap alatt az ügyfél visszavonhatatlanul lemond valamennyi más személynek, az UHPA döntőbíróságnak vagy bármely más intézetnek való információadás, továbbá a média tájékoztatásának jogáról is. Az ügyfél emellett erre az időre vonatkozóan perlési jogáról is lemond.

A panaszért kapott kártérítés maximuma a szolgáltatás reklamált részének összege, ám sem a már igénybevett szolgáltatások, sem a szolgáltatás ára teljes összegének értékét nem érheti el. Ezzel az ügyfél eszmei kárra vonatkozó kártérítési joga kizárásra kerül. Az ügynökség nem vonható felelősségre az esetleges időjárási viszonyok, a tenger az úticélnál tapasztalható tisztasága és hőmérséklete, és az ügyfél elégedetlenségét esetlegesen okozó olyan egyéb körülmények miatt, amelyeknek nem közvetlenül a lefoglalt szállásegység minőségével kapcsolatosak (pl. rossz idő, a strand nem megfelelő elhelyezkedése, a nyilvános strandok a szállástól való túl nagy távolsága, túl nagy közlekedési dugók, értékek sérülése vagy ellopása, stb.)

Az Uniline d.o.o. cég nem fogad el reklamációt az ún. LAST MINUTE AJÁNLAT elnevezésű akciós konstrukciókra, a NO NAME HOTEL elv és a FORTUNA rendszer alapján kijelölt szállásokra, valamint a FORMULA ROULETTE egyéb különleges ajánlataira vonatkozóan

NOTICE OF COMPLAINT SUBMISSION

14. A BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGE

Az ügyfél és az ügynökség a jelen Szerződés alkalmazásával kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseseket konszenzusos alapon intézni, ellenkező esetben alávetik magukat az illetékes Pulai Városi Bíróságnak, és a horvát jog lesz az irányadó jog.

Az adatok gyujtött a foglalási kérdőív alapján tekinettek személyes adatoknak és védelvek előirt jelenlegi horvát törvények szerint. A foglalás igazolásával visszaigazolnak hogy az adatok a kérdőívben igazak és pontosak és hogy ismeri az adatok gyűjtés és feldolgozás céllját.

Az Utas a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azokat az Uniline d.o.o. és partnerei maketing célokra (többek között hírlevelek, akciós ajánlatok, hírek, újdonságok küldése) felhasználja.

Pula, 24.05.2017.
We have placed cookies on your computer to help make this website better. You can change your cookie settings.Otherwise, we will assume you are OK to continue.
OK / Egyetértek, nem mutatják ezt az üzenetet.