Zajamčena najugodnejša cena!

PRAVICA POTNIKA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI POTOVANJA


V primeru, da potnik želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, ki jo je agencija opravila po njegovem naročilu, mora to urediti pisno (e-pošta, pošta ali fax). Pri pojmu sprememba se razume sprememba števila oseb ali datuma začetka in/ali konca uporabe storitve, najpozneje 30 dni pred začetkom uporabe storitve. Prva sprememba rezervacije – če je mogoča brez dodatnih stroškov – bo brezplačna. Za vsako naslednjo spremembo rezervacije se bodo obračunali stroški spremembe, v višini 15 evrov po spremembi. V primeru, da sprememba rezervacije ni mogoča, in da potnik zaradi tega odpove potrjeno rezervacijo, se upoštevajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije. Sprememba namestitvene enote in vsaka sprememba znotraj 30 dni pred začetkom rezervacije in v času uporabe rezervacije, se smatra za odpoved rezervacije.V primeru odpovedi potrjene rezervacije hotelske namestitve (turistička naselja, kampi), datum prejema pisne odpovedi predstavlja osnovo za obračun odpovednih stroškov, kot sledi:

1. Za odpoved rezervacije do 21 dni pred začetkom uporabe storitve - BREZPLAČNO

2. Za odpoved rezervacije od 20-15 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 50 % od skupne cene rezervacije

3. Za odpoved rezervacije od 14 do 8 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 80 % od skupne cene rezervacije

4. Za odpoved rezervacije od 7 do 0 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 100 % od skupne cene rezervacije

5. Za odpoved rezervacije po odhodu, ali pa če se potnike ne pojavi v rezervirani namestitvi, se zaračuna 100 % zneska skupne cene rezervacije.

6. Ti pogoji odpovedi se ne uporabljajo za smučarske ponudbe.V primeru odpovedi potrjene rezervacije za zasebno namestitev, datum prejema pisne odpovedi predstavlja osnovo za obračun odpovednih stroškov, kot sledi:

1. Za odpoved rezervacije do 30 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 15 % od skupne cene rezervacije

2. Za odpoved rezervacije od 29-22 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 50 % od skupne cene rezervacije

3. Za odpoved rezervacije od 21 do 15 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 80 % od skupne cene rezervacije

4. Za odpoved rezervacije od 14 do 8 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 100 % od skupne cene rezervacije

5. Za odpoved rezervacije od 7 do 0 dni, se zaračuna 100 % zneska skupne cene rezervacije.

6. Ti pogoji odpovedi se ne uporabljajo za smučarske ponudbe.Če mora potnik odpovedati rezervacijo znotraj 7 dni pred začetkom uporabe storitve, mu agencija ponuja možnost, da poišče novega potnika/uporabnika za isto rezervacijo, če je to mogoče (to je odvisno o zadnjem ponudniku storitve). V tem primeru bo agencija zaračunala le stvarne stroške, ki jo je povzročila menjava potnika. Novi uporabnik rezervacije prevzema vse obveznosti iz teh Splošnih pogojev.

Če potnik v rezervirano namestitev ne pride do polnoči na dan začetka storitve, in se ni oglasil agenciji ali ponudniku storitve, se rezervacija obravnava kot odpovedana, zato se stroški odpovedi obračunajo po zgoraj navedenih pogojih. Če realno nastali stroški odpovedi presegajo zgoraj navedene stroške, si agencija pridržuje pravico obračunavanja realnih stroškov.

Agencija potniku ne nadomesti stroškov, ki nastanejo pri nabavi viz ali drugih dokumentov, povezanih z rezervacijo, ki jo je potnik odpovedal.

Uz vplačilom rezervacije gost potrjuje, da je v popolnosti seznanjen z vsemi značilnostmi in pogoji, pod katerimi mu se namestitvena enota nudi. S plačilom rezervacije postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveza tako za gosta, kakor tudi za Agencijo.

PREKLIC NAJEMA AVTOMOBILA

V primeru preklica fiksno potrjene rezervacije najema avtomobila so stroški preklica naslednji:
Za preklic rezervacije 20% od celotne cene rezervacije.


CANCELLATION OF THE RESERVATION WITH TRAVEL CANCELLATION INSURANCE


Applies only if the guest bought "Travel cancellation insurance".
In this case "General terms" of Allianz Travel insurance are valid.
Here are the articles that refer to "Travel cancellation insurance":

ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA

Znesek zavarovanja

Člen 33
Znesek zavarovanja je enak stroškom potovanja katere je zavarovanec plačal in za katere je z Zavarovalnico sklenil pogodbo o zavarovanju. .

Obveznost Zavarovalnice

Člen 34.
(1) V kolikor zavarovanec odpove dogovorjeno potovanje zaradi nepredvidljivih razlogov oziroma razlogov na katere zavarovanec ni mogel vplivati, jih preprečiti ali odkloniti in so nastale od trenutka sklenitve pogodbe o potovanju, do trenutka začetka potovanja ali če je zavarovanec iz istih razlogov moral prekiniti že začeto potovanje in pod pogojem da še ni izkoristil več kot 50% predvidenega potovanja, bo Zavarovalnica nadomestila zavarovancu stroške odpovedi potovanja v naslednjih primerih:

a) nenadne akutne bolezni (razen psihičnih oboljenj) ki zahtevajo zdravniško skrb, motenj v nosečnosti, smrtnega primera ali težke telesne poškodbe zavarovanca, zakonca ali izvenzakonskega partnerja s katerim zavarovance živi v zakonski ali izvenzakonski skupnosti, otroka zavarovanca, staršev, brata, sestre zavarovanca ali osebe za katero zavarovanec skrbi;

b) občutljivosti na cepiva, če je zavarovanec dolžan opraviti cepljenje ne podlagi predpisov države v katero zavarovanec potuje

c) večje škode na imetju zavarovanca, ki bi nastale kot posledica elementarne nesreče, požara ali namernega kaznivega postopanja trete osebe

d) uradnih pozivov;

e) kraje ali totalne škode na vozilu zavarovanca v kolikor se potuje z vozilom.

Nadomestilo iz zavarovanja

Člen 35.
(1) Zavarovalnica je v primeru nastanku zavarovalnega dogodka dolžna izplačati odškodnino, ki znaša 90% od cene potovanja za katero se je zavarovanec dogovoril s turistično agencijo in jo plačal.

(2) V kolikor je bilo potovanje odpovedano pred začetkom potovanja bo Zavarovalnica vrnila celotno plačano premijo za preostanek neizkoriščenih kritij iz sklenjenega zavarovanja.

Prijava škodnega dogodka

Člen 36.
(1) Zavarovanec je dolžan v roku 3 (treh) delovnih dni od nastanka enega od razlogov za odpoved potovanja navedenih v členu 34. odpovedati potovanje pri turistični agenciji s katero je sklenil pogodbo o potovanju oziroma pri nastanitvenem objektu ali prevozniku. br>
(2) V kolikor je zavarovanec odpovedal ali prekinil že začeto potovanje zaradi enega od razlogov navedenih v členu 34. Je o tem dolžan obvestiti Zavarovalnico najkasneje v roku 15 (petnajstih) delovnih dni od dne ko je nastal razlog za odpoved ali prekinitev. br>
Člen 37.
(1) Zavarovanec je dolžan najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni od dne, ko bi po planu moral začeti s potovanjem zavarovalnici poslati odškodninsko zahtevo kateri mora priložiti:

a) originalno zavarovalno polico;

b) potrdilo o plačilu potovanja in pogodbo o potovanju;

c) pisno potrditev turistične agencije, nastanitvenega objekta in / ali prevoznika da je bilo potovanje odpovedano s točno navedenim datumom odpovedi, v primeru prekinitve že začetega potovanja pa mora biti naveden datum in mesto prekinitve potovanja;

d) pisno potrditev turistične agencije, nastanitvenega objekta in / ali prevoznika o znesku, ki ga je zavarovanec plačal zaradi odpovedi ali prekinitve potovanja

e) v kolikor je bilo potovanje odpovedano ali prekinjeno zaradi bolezni, telesne poškodbe, nosečnosti ali reakcije na cepiva mora zavarovanec Zavarovalnici dostaviti ustrezno in celovito medicinsko dokumentacijo, ki potrjuje da zavarovanec ni bil zmožen potovati, potrdilo o bolniški odsotnosti ali potrdilo delodajalca o tem da je zaposleni v navedenem terminu koristil letni dopust.

f) v kolikor je bilo potovanje odpovedano ali prekinjeno zaradi smrtnega primera je zavarovanec ali upravičenec za plačilo odškodnine dolžan Zavarovalnici dostaviti mrliški list – izvod iz matične knjige umrlih.

g) v kolikor je bilo potovanje odpovedano ali prekinjeno zaradi škode na imetju ali uradnega poziva mora zavarovanec dostaviti Zavarovalnici potrdilo ustreznega nadležnega organa.

Končna določila

Člen 38.
Za pogodbo o turističnem zdravstvenem zavarovanju oseb na potovanju, zavarovanju potnika v primeru nezgode, zavarovanju od odgovornosti, zavarovanju prtljage in zavarovanju odpovedi potovanja se uporabljajo ostala določila Zakona o obligacijskih razmerjih oziroma dispozitivne odredbe v kolikor se nanašajo na vprašanja, ki s temi splošđnimi pogoji niso drugače regulirana.

Se uporablja od 3. decembra 2013

Download travel insurance terms download
Pohranili smo kolačiće na Vaše računalo kako bi poboljšali Vaš posjet našim stranicama. Možete promjeniti postavke kolačića.U protivnom podrazumijevamo da se slažete i nastavljate sa pregledom.
OK / Strinjam se, spet ne kažejo na to sporočilo.