Zajamčena najugodnejša cena!
SPLOŠNI POGOJI NUDENJA STORITEV NAMESTITVE


1. VSEBINA SPLOŠNIH POGOJEV NUDENJA STORITEV NAMESTITVE

Splošni pogoji nudenja storitev so sestavni del pogodbe med podjetjem Uniline d.o.o. kot organizatorja potovanja ali pooblaščenega posrednika, ter potnikom, ki sprejema ponujeni in izbrani turistični aranžma. Vse, kar je navedeno v splošnih pogojih, predstavlja pravno obvezo, tako za gosta kot za podjetje Uniline d.o.o. Splošni pogoji potovanja so objavljeni na spletni strani podjetja Uniline d.o.o.

Podjetje Uniline d.o.o. se zavezuje natančno in kakovostno informirati svoje uporabnike. Vse informacije, podatke in fotografije, povezane z namestitvenimi zmogljivostmi, je Uniline d.o.o. zbral od neposrednega ponudnika storitve. Čeprav so vse informacije preverjene tudi s strani zaposlenih pri Uniline d.o.o., Uniline d.o.o. ne prevzema odgovornosti za napake, netočnosti in zamude v ažuriranju tega ali katerega koli drugega dela weba.

2. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

Ponujene namestitvene enote so opisane po uradni kategorizaciji lokalne turistične organizacije, in to v času izdaje dovoljenja za delo.

Standardi namestitve, prehrane, storitev v drugih posameznih mestih in državah, niso enaki in se jih ne more primerjati. Informacije, ki jih potnik dobi na drugih prodajnih mestih, ne zavezujejo podjetja Uniline d.o.o. v večji meri kot informacije, objavljene na naših spletnih straneh, v katalogu ali pa v drugem našem tiskanem materialu.

Če se potnik izrecno ni dogovoril o sobi/apartmaju s posebnimi značilnostmi, bo sprejel katero koli uradno registrirano sobo/apartma, ki se izdaja v določenem objektu, in ki je opisana v katalogu in ceniku. Če je le mogoče, bo podjetje Uniline d.o.o. skušalo zadovoljiti potnikove dodatne namestitvene zahteve in želje (udobnost, lego sobe, kategorijo in podobno), ne more pa zagotoviti izpolnjevanje takih zahtev.

3. VSEBINA IN CENA NAMESTITVE

Cene storitev so opredeljene ob vsaki namestitveni enoti, in vključujejo tiste storitve, ki so opisane ob namestitveni enoti iz rezervacije.

Posebne storitve so storitve, ki jih namestitvena enota sicer ponuja, vendar pa niso vključene v ceno, in jih zato potnik plača posebej. Posebne storitve je treba zahtevati ob prijavi, doplačajo se na ceno storitve namestitve in so tudi v končnem obračunu.

Dodatne storitve so storitve, ki jih nudi podjetje Uniline d.o.o., toda niso vezane na ponudbo najete namestitvene enote.

Cene namestitvenih enot so objavljene v evrih, obračunajo pa se v kunah po srednjem tečaju Hrvaške centralne banke, in to na dan opravljanja obračuna – vplačevanja. Podjetje Uniline d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, in to v primeru spremembe cen namestitev s strani ponudnika storitve.

4. PRIJAVE ZA REZERVACIJO

Prijave za rezervacijo namestitve potekajo po elektronskih poteh, z izpolnitvijo temu namenjenega obrazca, ki je objavljen na spletnih straneh podjetja Uniline d.o.o. Ob prijavi je potnik dolžan vpisati točne podatke, ki jih zahteva obrazec za rezervacijo, nanašajo pa se na potnika in osebe, ki se prijavljajo na potovanje. Podjetje Uniline d.o.o. ne prevzema odgovornosti za resničnost podatkov, ki jih je ob prijavi rezervacije navedel potnik. V primeru neresničnih podatkov si podjetje Uniline d.o.o. pridržuje pravico spremembe cene in doplačila razlike v ceni neposredno, na samem mestu.

5. REZERVACIJE IN VPLAČILA

Vprašanja in rezervacije namestitve se sprejemajo po elektronskih poteh in po telefonu, pisno in osebno v poslovalnicah agencije.
Ob opravljeni rezervaciji potnik potrjuje, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji nudenja storitev potovanja, ki jih je predhodno pazljivo prebral, ter da jih v celoti sprejema. Tako vse, kar je navedeno v teh Splošnih pogojih, postane pravna obveza, tako za potnika kot za agencijo. Agencija daje potniku na voljo ves promocijski material ali program v tiskani ali elektronski obliki, seznani ga z vsemi relevantnimi informacijami, povezanimi s potovanjem, in mu preda ali pa ga usmeri na splošne pogoje potovanja, ki so sestavni del te pogodbe. Prav tako mu nudi paket potovalnega zavarovanja in zavarovanje pred odpovedjo. Ob rezervaciji je potnik dolžan navesti vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije. Rezervacija postane veljavna z vplačilom, saj vsako drugo potrdilo, ustno ali pisno, ne velja kot rezervacija. Za rezervacijo storitve je potrebno vplačati akontacijo v višini 30 % skupne cene, ostanek zneska pa se vplača najpozneje 21 dni pred začetkom uporabe storitve.
Če je do datuma prihoda 21 ali manj dni, je po odobrenem povpraševanju obvezno treba vplačati 100 % cene storitve namestitve. Sredstva se vplačajo na devizni ali žiro račun podjetja Uniline d.o.o. ali pa s kreditno kartico, on-line. Pri nakupu storitev prek posredne (daljinske) komunikacije, se ob tem, ko potnik poda številko svoje kreditne kartice, upošteva, da potnik v celoti sprejema te Splošne pogoje poslovanja. Pri plačilu z bančno položnico iz tujine mora biti to izvršeno najpozneje do 5 dni pred prihodom gosta, če pa se plačuje iz Hrvaške, pa do 3 dni pred prihodom gosta.

Po prejemu celotnega zneska za izbrano storitev bo potnik prejel voucher z natančno opisanimi, dogovorjenimi in plačanimi storitvami. Vavčer služi kot dokaz o opravljeni rezervaciji storitev. Potnik je dolžan vavčer vročiti ob prihodu v namestitveni objekt. Na osnovi vavčerja bo prejel rezervirane storitve. Če v rezervirano namestitveno enoto pride več oseb, kot pa je to označeno na vavčerju, lahko ponudnik storitve nenapovedanim gostom odreče gostoljubje, ali pa ob doplačilu sprejme vse goste.

Z vplačilom rezervacije potnik potrjuje, da je popolnoma seznanjen z vsemi posebnostmi in pogoji, pod katerimi mu podjetje ponuja določeno namestitveno enoto. Z vplačilom rezervacijo potnik potrjuje, da sprejema Splošne pogoje nudenja storitev namestitve, in potrjuje, da je v okviru le-teh prejel ponudbo potovalnega zavarovanja. S samim dejanjem plačila rezervacije, postane vse, kare je navedeno v teh pogojih, pravna obveza – tako za potnika kot za podjetje Uniline d.o.o.

Opomba: Vsa plačila s kreditno kartico bodo izvršena v hrvaških kunah. Znesek, za katerega bo obremenjena vaša kreditna kartica, je znesek konverzije cene iz evrov v hrvaške kune, in sicer glede na veljavno tečajno listo hrvaške Narodne banke. Pri plačilu s kreditno kartico se isti znesek pretvori v vašo nacionalno valuto glede na veljavno tečajno listo združenja kartičarjev. Pri pretvorbi cene obstaja možnost majhne razlike v znesku glede na originalno ceno, ki je navedena na naši spletni strani.

6. PRAVICA PODJETJA UNILINE d.o.o. NA SPREMEMBE IN ODPOVED

Podjetje Uniline d.o.o. se zavezuje zavarovati potniku namestitev v zakupljenih objektih v rezerviranem terminu, razen v primeru izrednih dogodkov (vojne, nemiri, stavke, teroristične akcije, naravne nesreče, sanitarne nezgode, intervencije pristojnih oblasti, in podobno).

Podjetje Uniline d.o.o. lahko predlaga spremembe rezervirane namestitve ali pa odpove že zakupljene namestitvene zmogljivosti, popolnoma ali delno, če se v času pred ali v času trajanja oddiha pojavijo nepredvidene okoliščine, ki se jim ni mogoče izogniti ali odpraviti, ter v primeru, da so se te okoliščine pojavile v času objave in prodaje programa – vse našteto je utemeljen razlog za podjetje Uniline d.o.o., da ne objavi ponudbe ter da ne sprejema prijave in potrdila najetja nastanitvenih enot.

Če gost vplača rezervacijo, ki je Uniline d.o.o. ne more realizirati (on-line ali po napačni ponudbi), se gostu ponudi alternativa.

Če je podjetje Uniline d.o.o. zmožno potniku ponuditi alternativo, se lahko sprememba rezervirane namestitve opravi izključno ob odobritvi potnika. Ponujena alternativa mora biti v enakem ali višjem kakovostnem razredu od rezervirane namestitve. Če gost sprejme alternativo in če je ta dražja od prvotne ponudbe, je dolžan plačati razliko (Uniline d.o.o. poravna strošek v višini do 10 % , razen ko gre za paketne aranžmaje, LAST MINUTE PONUDBE, namestitev po principu NO NAME HOTELA in FORTUNA, ter ostale posebne ponudbe FORMULE ROULETTE). Če pa je alternativa cenejša, Uniline d.o.o. gostu povrne razliko.

Podjetje Uniline d.o.o. je dolžno vse potnike, ki so z vplačilom potrdili svoj prihod, obvestiti o spremembi pri rezervaciji ali odpovedi, in to takoj po tem, ko se pojavijo nepričakovane okoliščine. Če podjetje ne more poiskati alternativne namestitve, je dolžno gostom vrniti nerealizirani znesek, zmanjšan za administrativne agencijske stroške.

7. PRAVICA POTNIKA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI POTOVANJA

V primeru, da potnik želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, ki jo je agencija opravila po njegovem naročilu, mora to urediti pisno (e-pošta, pošta ali fax). Pri pojmu sprememba se razume sprememba števila oseb ali datuma začetka in/ali konca uporabe storitve, najpozneje 30 dni pred začetkom uporabe storitve. Prva sprememba rezervacije – če je mogoča brez dodatnih stroškov – bo brezplačna. Za vsako naslednjo spremembo rezervacije se bodo obračunali stroški spremembe, v višini 15 evrov po spremembi. V primeru, da sprememba rezervacije ni mogoča, in da potnik zaradi tega odpove potrjeno rezervacijo, se upoštevajo spodaj navedeni pogoji odpovedi rezervacije. Sprememba namestitvene enote in vsaka sprememba znotraj 30 dni pred začetkom rezervacije in v času uporabe rezervacije, se smatra za odpoved rezervacije.
V primeru odpovedi potrjene rezervacije hotelske namestitve, datum prejema pisne odpovedi predstavlja osnovo za obračun odpovednih stroškov, kot sledi:

1. Za odpoved rezervacije do 30 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 15 % od skupne cene rezervacije, sicer pa najmanj 15 evrov

2. Za odpoved rezervacije od 29-22 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 10 % od skupne cene rezervacije

3. Za odpoved rezervacije od 21 do 15 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 40 % od skupne cene rezervacije

4. Za odpoved rezervacije od 14 do 8 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 80 % od skupne cene rezervacije

5. Za odpoved rezervacije od 7 do 0 dni pred začetkom uporabe storitve, se zaračuna 100 % od skupne cene rezervacije

6. Za odpoved rezervacije po odhodu, ali pa če se potnike ne pojavi v rezervirani namestitvi, se zaračuna 100 % zneska skupne cene rezervacije.

Ob vsaki odpovedi rezervacije agencija zaračuna 25 evrov manipulativnih stroškov.
Če mora potnik odpovedati rezervacijo znotraj 7 dni pred začetkom uporabe storitve, mu agencija ponuja možnost, da poišče novega potnika/uporabnika za isto rezervacijo, če je to mogoče (to je odvisno o zadnjem ponudniku storitve). V tem primeru bo agencija zaračunala le stvarne stroške, ki jo je povzročila menjava potnika. Novi uporabnik rezervacije prevzema vse obveznosti iz teh Splošnih pogojev.

Če potnik v rezervirano namestitev ne pride do polnoči na dan začetka storitve, in se ni oglasil agenciji ali ponudniku storitve, se rezervacija obravnava kot odpovedana, zato se stroški odpovedi obračunajo po zgoraj navedenih pogojih. Če realno nastali stroški odpovedi presegajo zgoraj navedene stroške, si agencija pridržuje pravico obračunavanja realnih stroškov.

Agencija potniku ne nadomesti stroškov, ki nastanejo pri nabavi viz ali drugih dokumentov, povezanih z rezervacijo, ki jo je potnik odpovedal.

PREKLIC NAJEMA AVTOMOBILA

V primeru preklica fiksno potrjene rezervacije najema avtomobila so stroški preklica naslednji:
Za preklic rezervacije 20% od celotne cene rezervacije.

8. OBVEZNOSTI PODJETJA UNILINE d.o.o.

Podjetje Uniline d.o.o. je dolžno skrbeti za izvajanje storitev, tako kot o izboru ponudnika storitev, v duhu dobrega gospodarja, in skrbeti za pravice in interese potnikov, v skladu z dobro poslovno prakso v turizmu.

Podjetje Uniline d.o.o. je dolžno zagotoviti, da potnik dobi vse plačane storitve, in zato potniku odgovarja zaradi morebitnega neuresničevanja plačanih storitev ali dela storitev.

Podjetje Uniline d.o.o. izključuje vsako odgovornost v primeru sprememb in neizvršitve storitev, ki bi jih povzročila višja sila, in zaradi zamude prevoznih sredstev, za katere prevoznik ne odgovarja v skladu s predpisi in mednarodnimi konvencijami. V teh primerih potnik sam poplača nadaljnje stroške.

9. OBVEZE POTNIKA

Potnik je zavezan:

  • imeti veljavne osebne dokumente. Stroške izgube ali kraje dokumentov med potovanjem krije potnik
  • spoštovati carinske in devizne predpise Republike Hrvaške in držav, v katerih biva med svojim potovanjem
  • spoštovati hišni red v najeti namestitveni enoti, in v dobrih namerah sodelovati s ponudniki storitev
  • ob prihodu v najeto namestitveno enoto ponudniku storitve izročiti voucher z vpisanim številom oseb in vrsto storitve, do katere je upravičen.
V primeru nespoštovanja teh obvez potnik prevzame stroške in odgovarja za povzročeno škodo. S potrdilom rezervacije se potnik zaveže, da bo –v primeru povzročitve škode – ponudniku storitve takoj poravnal vso povzročeno škodo.

10. PRTLJAGA

Prtljaga se prevaža na tveganje potnika, zato priporočamo zavarovanje prtljage pri zavarovalnici.

Podjetje Uniline d.o.o. ni odgovorno za uničeno ali izgubljeno prtljago, tako kot ni odgovorno za krajo prtljage ali dragocenosti v namestitveni enoti. Potnik poškodbe ali izgubo prtljage prijavi pri ponudniku storitve namestitve, in pristojni policijski postaji.

11. ZAVAROVANJE TVEGANJA ODPOVEDI POTOVANJA

Če potnik ob rezervaciji predvidi, da bi zaradi določenih obveznosti potovanje moral odpovedati, mu agencija priporoča sklenitev zavarovanja tveganja odpovedi potovanja. Zavarovanje pred odpovedjo se ne more vplačati naknadno, temveč le pri prijavi za potovanje. Zavarovalna premija se izračuna glede na vrednost potovanja, po veljavnem ceniku zavarovalne družbe, s katero ima agencija sklenjeno pogodbo.

Če potnik nima sklenjenega zavarovanja pred odpovedjo, agencija zadrži pravico izplačila po pravilih, navedenih v 7. členu te pogodbe. S plačilom zavarovanja odpovedi potnik prenese vse svoje zahteve na zavarovalno družbo, čigar zavarovalno polico poseduje. Agencija pa se obveže potniku zagotoviti vso dokumentacijo, ki je potrebna za realizacijo potnikovih zahtev do zavarovalnice, in ki se nanašajo na rezervacijo. Vsi ostali pogoji zavarovanja se nahajajo ob zavarovalni polici, zato vsakemu potniku priporočamo, da jih natančno prebere.

12. ZAVAROVANJE NA POTOVANJU

Cene potovanje ne vključujejo «paket» zavarovanja na potovanju: nezgodnega zavarovanja, zavarovanja v primeru bolezni na potovanju, zavarovanja pred poškodbo in izgubo prtljage in zdravstvenega zavarovanja.

S podpisom Pogodbe o potovanju, čigar sestavni del so tudi ti Pogoji, se šteje, da so potnikom ponujena in priporočena dodatna zavarovanja, navedena v prejšnjem odstavku. V primeru, da potnik zahteva navedena zavarovanja, se o slednjih lahko dogovori pri eni od zavarovalnih družb ali pri agenciji, pri čemer agencija deluje le kot posrednik. Priporočamo pozorno preučitev pogojev zavarovanja pred njegovo sklenitvijo.

13. REŠEVANJE PRITOŽB

Vsak potnik – imetnik pogodbe – ima pravico do pritožbe zaradi neizvršitve pogodbeno določene storitve. Če so storitve iz ponudbe bile nekakovostne, lahko potnik s pisno pritožbo zahteva odškodnino. Vsak potnik ima pravico do pritožbe zaradi neizvršene vplačane storitve. Vsak potnik – imetnik potrjene rezervacije – pritožbo vloži zasebno.

Potnik je dolžan takoj, na dan prihoda, pri predstavniku ponudnika storitve (receptor ali lastnik namestitvenega objekta) reklamirati neustrezno storitev, ter o tem obvestiti podjetje Uniline d.o.o. ali njenega pooblaščenega predstavnika. Potnik je dolžan najprej obvestiti ponudnika storitve, ter skupaj z njim poiskati zadovoljivo rešitev. Potnik je dolžan sodelovati s ponudnikom storitev in agencijo v dobri nameri, da se odpravijo vzroki pritožbe. Če potnik na samem mestu sprejme ponujeno rešitev pritožbe, ki ustreza vplačani storitvi, agencija ni dolžna sprejeti naknadne pritožbe.

Če tudi po posredovanju na samem mestu težava ni bila rešena, je potnik dolžan najpozneje 8 dni po prihodu s potovanja poslati pisno pritožbo, skupaj z ustrezno dokumentacijo in fotografijami, ki agenciji dokazujejo osnovanost pritožbe. Pošlje jo lahko po e-pošti ali po navadni pošti na naslov agencije. Agencija bo obravnavala le popolno dokumentirane pritožbe, prejete v roku 8 dni po koncu rezervacije.

V času trajanja postopka reševanja pritožbe (največ 14 oziroma 28 dni po vložitvi pritožbe), se potnik nepreklicno odreka posredovanju katere koli druge osebe, arbitraže združenja za zaščito potrošnikov ali drugih institucij, ter podajanju informacij medijem. Prav tako se v tem času potnik odreče pravici do tožbe.

Najvišje nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek reklamiranega dela storitve, ne more pa zajeti že uporabljene storitve, ter celotnega zneska storitve. S tem se izključuje pravica potnika do nadomestila idealne škode. Agencija ne more biti odgovorna za morebitne klimatske razmere, čistočo in temperaturo morja na destinacijah, in za vse ostale podobne situacije in dogodke, ki bi lahko povzročili nezadovoljstvo potnikov, vendar se neposredno ne dotikajo kakovosti rezervirane namestitvene enote (npr. slabo vreme, slabo urejene plaže, prevelika oddaljenost javnih plaž od hotela, prevelike prometne gneče, kraja, poškodovanje imetja, in podobno).

Podjetje Uniline d.o.o. ne sprejema reklamacije na aranžmaje po posebno znižanih cenah, tako imenovanih LAST MINUTE PONUDB, namestitve po principu NO NAME HOTELA in FORTUNA sistema ter ostale posebne ponudbe FORMULE ROULETTE.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

14. PRISTOJNOST SODIŠČA

Potnik in agencija si bosta prizadevala vse morebitne spore o uporabi te Pogodbe reševati sporazumno, v nasprotnem primeru pa bosta upoštevala odločitev pristojnega Občinskega sodišča v Pulju, pri tem pa se bo upoštevalo hrvaško pravo.

Informacije, ki so zbrane s pomočjo obrazca za rezervacijo, se štejejo kot osebni podatki in so predmet zaščite, ki je določena z veljavnimi predpisi Republike Hrvaške. S potrdilom rezervacije potrjujete da so podatki, ki so omenjeni v obrazcu za rezervacijo, resnični in da ste seznanjeni z namenom njihovega zbiranja in obdelave.

Davanjem svojih osobnih podataka i prihvaćanjem ovih općih uvjeta, Gost pristaje da UNILINE d.o.o. i s njime povezane osobe koriste i upotrebljavaju navedene osobne podatke u protomotivne svrhe kao primjerice (ali ne i isključivo) slanje newslettera putem e-maila, objava putem Facebooka, te da ga na druge načine obavještava o promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama koje nudi. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta pristajete da takve osobne podatke dajemo na korištenje trećim osobama, uključujući, ali ne ograničavajući na povezana društva UNILINE d.o.o., u svrhu marketninga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Pulj, 24.05.2017.
Pohranili smo kolačiće na Vaše računalo kako bi poboljšali Vaš posjet našim stranicama. Možete promjeniti postavke kolačića.U protivnom podrazumijevamo da se slažete i nastavljate sa pregledom.
OK / Strinjam se, spet ne kažejo na to sporočilo.